همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y055-11811-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B040-12298-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y047-50018-A

Death  , مرگ ,
W027-10077-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R053-10033-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y019-10043-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G069-10052-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
N075-09984-C

Stop , خاموش ,
G021-12246-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
N056-10278-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y017-09989-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R047-50072-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N069-09988-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N053-10031-C

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W010-10018-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R034-10280-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
W009-12290-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
W012-10224-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
W011-10344-C

 , دستگیره , پله ,
B050-12254-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N070-10240-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W031-10120-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
W028-10261-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W027-09985-A

Earthquake , زلزله , پناهگاه , جان پناه , امداد , کمک های اولیه ,
G055-10000-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y061-10055-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y053-10355-C

 , نایستید ,
W015-12273-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
W035-10315-A

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B049-10323-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N018-11899-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R029-10313-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B005-10226-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R075-09985-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R013-10026-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N036-10403-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R053-10272-B

 , گرم ,
Y014-12250-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B055-10008-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y084-10312-C