تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hospital , بیمارستان ,
G070-10063-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B015-12276-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
R069-10252-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R076-11811-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y029-10239-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
R030-10003-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
W028-10233-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N027-11899-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N055-10305-A

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
W008-10127-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N011-10021-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N029-10209-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R027-10019-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
R052-10217-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R013-10293-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
W019-09991-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W035-10030-A

ppe , لوازم ایمنی ,
W011-12265-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W015-12276-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
W031-11517-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W008-10300-C

Caution , احتیاط ,
R077-10214-C

x , انفجار , شعله ,
W010-10350-A

 , عبور , تردد ,
B013-12277-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B029-10002-A

 , بارمعلق ,
Y076-12251-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y069-10121-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N048-10126-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N005-10296-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W031-10200-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W032-10290-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R061-12266-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y005-10204-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R056-10014-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R043-50063-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
Y036-10209-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N045-50008-A

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R070-10262-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W027-10302-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R011-10062-C