تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B056-10017-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y014-10241-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
W031-10046-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N048-10024-A

 , نایستید ,
W020-12273-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
N011-10003-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W009-10059-A

Stop , ایست ,
N005-10087-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y061-10242-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
W031-10038-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R027-10001-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R034-10078-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N036-10575-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y013-10120-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G011-10821-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R076-10078-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B071-12299-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N061-10299-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R005-10352-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W031-10252-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
R036-10050-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N029-10293-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B034-12276-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R075-10358-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y077-10037-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y052-10083-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B048-10303-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
W027-12245-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y070-10036-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
R018-10411-C

x , تعمیرات , گریس ,
N005-10345-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R013-10728-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N070-10100-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y013-10090-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
W026-50065-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N061-10091-A

 , حوادث , اطلاع دهید ,
W028-12299-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B048-10232-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R017-10019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y048-10025-C