تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B029-10291-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R063-10221-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y013-10608-A

 , درگیری , آستین ,
N061-12282-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W012-10252-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B015-10007-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y052-10224-C

Climbing , Shelving , شلف ,
R034-10311-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B063-10269-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R071-10206-B

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B036-10253-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N063-10070-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R029-10300-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R049-10264-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B019-10005-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W035-10414-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R034-10359-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
W016-10253-A

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B056-12264-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N047-50074-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B043-50002-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B070-10735-C

 ,  , موارد , مسایل ,
B027-11589-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W008-10086-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N061-09988-A

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B061-10334-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B028-10303-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R076-10259-B

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y056-10044-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y070-10070-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y049-10451-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B029-10058-C

x , انفجار , شعله ,
R071-10350-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B019-10061-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W016-10352-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N070-10071-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W012-11899-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y005-10023-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y013-10298-A

راهنمایی , رانندگی , خطر , ریزش , کوه , صخره , سنگ , چپ ,
P003-60123-C