تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y015-10019-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y056-10294-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
W032-10221-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N001-50073-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R018-09981-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y071-10345-C

Death  , مرگ ,
N070-10077-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R034-10157-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R070-10205-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B061-10230-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R049-10019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W026-50019-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B013-10231-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y036-11810-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N013-10262-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R050-09989-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N053-10306-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B040-10428-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y061-10047-C

 , نایستید ,
Y063-12244-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
W032-10261-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W031-10200-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y005-10206-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y043-50050-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W015-10249-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y013-10281-C

 , دست , گیرافتادن ,
R019-11289-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
R040-10012-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
R035-10047-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B034-12265-C

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N001-50025-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
Y029-10122-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R029-10086-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W028-10287-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R034-10355-C

 , پیل ,
Y055-12268-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B017-12288-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
R034-10315-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R013-10100-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y056-10220-A