تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R036-10301-A

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
W035-10212-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N005-10010-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B048-12245-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R005-10218-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y017-09985-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N011-10217-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N019-10015-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N049-10240-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R076-10260-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B035-10330-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N069-10370-C

x , جرثقیل ,
W011-10335-C

x , چیدن , چیدمان ,
B019-10347-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N049-10121-C

 , بارمعلق ,
Y027-12251-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B029-10266-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R016-10041-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R036-10083-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B050-12264-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y069-12283-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y070-10126-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R076-09981-B

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G047-50045-C

 , کپسول , فشرده ,
R030-12279-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W020-10330-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y018-10084-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
W016-12295-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N034-10036-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B048-12276-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G009-10484-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N049-12267-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R029-10205-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W019-10031-A

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
W028-10047-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N049-10281-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R078-10405-B

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y071-10302-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y016-12267-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W027-10059-C