تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
Y049-10729-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y029-10045-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B061-11646-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y030-10084-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
R017-12301-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y069-10240-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B027-10006-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R019-10263-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R077-10121-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
W028-10263-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y016-10070-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W009-12294-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N030-10260-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R028-10013-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R055-10024-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W011-10208-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B034-12265-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N005-10091-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B005-10058-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y036-10355-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y018-09981-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N061-10296-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y077-09981-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W009-10226-A

 , پیل ,
N071-12268-C

 , پیل ,
W035-12268-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
N029-10050-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N052-10113-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y030-10349-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N070-10411-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W032-12300-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N055-10405-C

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
R036-10341-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N047-50011-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W027-11899-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W031-10129-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W016-10230-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y049-09991-C

 , کانوایر , دوار ,
N061-12302-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N070-10242-C