تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
W016-12293-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y069-12283-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
Y069-10089-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W012-10067-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R014-10225-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
W010-10043-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N050-10224-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y071-10083-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y086-10086-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R069-10357-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y013-12266-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R019-09986-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N052-09989-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N014-10024-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y016-10219-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y077-10608-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y055-10608-C

Stop , ایست ,
N063-10087-C

Entry , تردد , عبور ,
R036-10447-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W024-10575-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R063-10121-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y070-10313-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R063-10221-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B049-10254-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W008-10251-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B036-11325-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N019-10298-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N071-12263-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y084-10204-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y019-10299-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N049-10240-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y036-09984-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N036-10263-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R055-10219-B

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
W020-10053-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R015-10162-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B036-10227-A

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y017-10454-C

x , ماده ,
W031-10351-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N056-10352-A