تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W009-10336-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
W035-10026-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R061-10264-A

 , گرم ,
R036-12250-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R069-09989-A

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B019-12284-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
W032-10119-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
W008-10038-C

x , ماده , مواد , اسید ,
N013-10349-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R075-10206-C

 , پیل ,
Y070-12268-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y019-10083-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
R029-10046-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B070-12294-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
W035-10280-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y076-10238-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N018-10217-A

 , نایستید ,
R070-12244-C

Stop , ایست ,
N027-10087-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
R036-10861-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R013-10025-A

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B018-12288-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
W016-10698-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W012-10596-A

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W031-10249-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R050-12267-C

 , نایستید ,
W019-12258-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R056-10261-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
W008-10203-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y056-10031-C

x , ماده , مواد , اسید ,
N055-10349-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
B027-10123-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B056-10008-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W032-10010-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y047-50020-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N048-10201-A

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
R018-10082-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N030-10221-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B056-10428-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
W028-10056-C