تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R040-10239-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
W019-10323-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B069-10061-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N063-10034-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y048-10037-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N049-10204-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R069-10305-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N030-10216-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W019-10333-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B036-10332-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y018-10405-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
R063-10056-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N061-10301-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y017-09981-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R035-12285-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B015-10258-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R055-10033-B

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
R014-10729-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
N018-10038-C

 , دست , گیرافتادن ,
N048-11289-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N049-10083-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R017-10148-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N063-10015-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N034-10023-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W027-10083-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B018-10626-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N071-10728-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y056-12263-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W010-12276-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N055-09988-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G054-10275-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W020-10231-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
R015-10240-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W012-10015-A

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B011-10277-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N030-10299-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N029-10288-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W008-10024-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y086-10091-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y071-10215-C