تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , چیدن , چیدمان ,
B017-10343-C

Climbing , Shelving , شلف ,
N070-10311-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W008-10297-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
W031-10215-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W012-10005-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-10352-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
Y018-10024-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R053-10205-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
N056-10056-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y028-10276-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N053-10126-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
Y063-10049-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
W011-12270-A

 , نایستید ,
N061-12258-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N061-10200-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N043-50051-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
R052-11899-B

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y036-10040-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W016-10206-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y070-10454-C

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
W020-10334-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R055-10070-C

Caution , احتیاط ,
N048-10214-A

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B063-10229-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W028-10091-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W019-12300-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G070-10821-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B005-12292-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y027-10205-A

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W033-10052-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R005-10300-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B071-12284-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
W026-50075-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R013-10206-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R070-10313-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W011-10023-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
N063-10009-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
G063-10066-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y018-10728-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N014-10252-C