تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B001-50002-C

Notice , توجه ,
B001-50005-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B001-50006-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B001-50009-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B001-50015-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B001-50023-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B001-50030-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B001-50031-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B001-50032-C

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B001-50033-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B001-50044-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B001-50065-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B001-50067-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B001-50068-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B001-50069-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B001-50079-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B001-50081-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B001-50082-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B001-50083-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B001-50084-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B001-50085-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B005-09987-A

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B005-09987-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B005-09990-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B005-09990-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B005-10002-A

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B005-10002-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10005-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10005-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B005-10006-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B005-10006-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B005-10007-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B005-10007-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10008-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10008-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B005-10011-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B005-10011-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B005-10017-A

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B005-10017-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B005-10027-A