تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس موضوع )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

مقررات , کارگاه , قانون , قوانین , چندمنظوره , ترکیبی , کلاه ایمنی , کفش ایمنی , پوتین , بوت , دستکش ایمنی , ماسک جوشکاری , کمربند ایمنی , تردد از مسیرهای ایمن , از استفاده کنید ,
D007-00000-U

چندمنظوره , ترکیبی , ازکلاه ایمنی استفاده کنید , دستکش ایمنی  , کفش ایمنی , بوت , پوتین , ماسک جوشکاری , کمربند ایمنی  , مسیرهای ایمن تردد کنید ,
D009-00001-U

چندمنظوره , ترکیبی , کلاه ایمنی , کفش ایمنی , پوتین , بوت , از استفاده کنید , خطر سقوط مصالح ساختمانی , مواد , ابزارآلات , دخانیات ممنوع , سیگار نکشیدازکلاه ایمنی استفاده کنید ,  ,
D009-00002-U

مقررات , کارگاه , قانون , قوانین , چندمنظوره , ترکیبی , شما مسئول ایمنی خود و دیگران هستید , مسئولیت , مسوولیت , پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی برای شروع کار الزامی است , از تجهیزات ، ابزار و ماشین آلات به درستی استفاده نمایید , لباس و کفش مناسب و ایمن بپوشید , برای بلند کردن صحیح اشیاء بدون خم شدن ، بنشینید و از پا های خود کمک بگیرید , محیط اطراف خود را تمیز  و مرتب نگه دارید , هرگونه شرایط غیر ایمن را فورا گزارش دهید , هرگونه نشتی و آلودگی را بلافاصله تمیز کنید , هر حادثه ی را  فوراً  گزارش دهید , هرگونه مصرف دارو در حین کار را به واحد ایمنی اطلاع دهید  , استعمال دخانیات ممنوع می باشد ,  , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام , محل کار , منظم و ترتیب , سریعا , کنید , نا امن , منظم , سریعا , فوراً , حوادث , اطلاع دهید , اعلام , قرص , کنید , بیماری , سیگار , کشیدن
 ,
D007-00003-U

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R003-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N011-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N013-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N013-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N014-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N017-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N017-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N018-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N018-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N019-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N019-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N027-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N027-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N029-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N029-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N030-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N034-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N036-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N036-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N048-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N048-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N049-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N049-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N050-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N050-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N052-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N052-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N053-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N053-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N055-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N055-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N056-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N056-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N061-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N061-09981-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N063-09981-A