تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W027-09985-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N048-10089-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R070-10031-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B017-10228-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y075-10042-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم , کف ,
W012-10321-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R036-10014-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y014-10405-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B029-10277-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B005-10053-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y045-50004-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B070-10129-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
R005-10047-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y061-10280-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
R014-10044-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R018-10359-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y086-10454-C

 , پیل ,
Y005-12268-C

Caution , احتیاط ,
W016-10214-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B018-10011-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N013-10078-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B017-12294-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y069-10084-C

Stop , ایست ,
W008-10087-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W010-10352-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R052-10698-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N045-50073-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y036-11810-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N055-10242-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B029-12292-A

 , گارد , محافظ ,
W027-12253-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
N014-10044-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B011-10130-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B035-10006-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W019-10029-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R028-10113-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y086-11870-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y063-10100-C

Caution , احتیاط ,
Y070-10214-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R069-10219-C