تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B048-10028-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y045-50056-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
N019-09991-A

 , کانوایر , دوار ,
Y055-12302-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
W010-10323-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y045-50050-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y086-10062-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y053-10222-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R053-10098-B

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y034-10121-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G056-09993-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R015-10095-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B071-10333-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
N052-10283-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W008-10348-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N019-10299-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y050-10012-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N048-10358-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
R040-10069-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W031-09989-A

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
N036-10040-C

Safety , شعار ,
G036-12287-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N070-10041-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
W019-10049-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N005-10215-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W010-10252-A

 , پیل ,
R055-12268-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N050-10280-A

Death  , مرگ ,
R076-10077-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R048-10263-B

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y084-10206-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y055-10036-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W012-10332-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B027-12300-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G070-09992-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N014-10219-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W011-10008-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y052-10071-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y069-10085-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B048-10307-C