تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N069-10089-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B071-10007-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y014-10121-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W031-10085-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B005-10286-A

Death  , مرگ ,
N070-10077-C

 , کپسول , فشرده ,
N049-12279-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N030-10260-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y076-10584-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N030-09989-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R029-10264-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
R061-10252-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y070-10207-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y086-10219-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y070-10124-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W010-10254-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N030-10348-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
Y019-11517-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B019-10336-C

 , بارمعلق ,
R056-11035-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N069-10312-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y013-10325-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N014-12283-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W031-10015-A

Running , دویدن ,
Y017-10073-C

Stop , خاموش ,
G005-12246-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y019-10020-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B015-10282-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R043-50041-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N029-10025-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R052-10264-B

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y077-10225-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N048-10209-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B017-10289-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
W012-10240-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y084-10100-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
R050-10317-B

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B061-12296-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
R013-10310-C

Running , دویدن ,
N011-10073-C