تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N018-10113-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N040-10037-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
W010-12299-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y056-10204-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R069-09986-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N027-10071-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W031-10021-C

 , دست , گیرافتادن ,
W016-11289-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W028-10031-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N050-10299-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N069-10241-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W011-10057-A

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B069-10268-A

x , تعمیرات , گریس ,
N017-10345-C

 , پیل ,
Y086-12268-A

Caution , احتیاط ,
R061-10214-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R019-10081-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B070-10011-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W010-10222-A

 , درگیری , آستین ,
N034-12282-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N030-10036-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R076-10030-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B070-10332-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y055-10205-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W015-10066-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G063-10051-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W024-10025-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y052-10010-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N063-10019-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y077-10015-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G071-09993-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R077-10014-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R036-10221-A

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B050-12264-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y015-10078-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y063-10454-C

Running , دویدن ,
R056-10073-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N036-09989-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R030-10348-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W031-10091-A