تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R076-10213-B

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N049-10224-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N052-10370-C

 , درگیری , آستین ,
R056-12282-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y045-50061-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y063-10012-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N018-10216-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
Y036-10050-C

 , پیل ,
W009-12268-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y071-10222-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R027-10405-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y015-09986-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
W008-10309-C

 , بارمعلق ,
R070-12251-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R061-10294-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
N017-12266-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y063-10352-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y036-10010-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R029-10210-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y014-10324-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y048-10210-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R048-10215-B

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B018-10027-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
R053-10411-B

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y019-10126-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
N053-10239-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R014-10013-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y081-50047-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R053-10698-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W026-50013-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y061-10023-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W032-10066-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
W009-12285-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N070-12283-A

x , پارک , درب , پارکینک ,
N013-10055-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
N070-09991-A

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G056-12257-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
W027-10128-C

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R077-10243-B

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
R011-10310-C