تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , دستگیره , پله ,
B005-12254-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R028-10324-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N063-10026-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y069-10294-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B027-10339-A

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B069-10253-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y036-10119-C

Foam , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم ,
W010-10274-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N070-10074-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R040-10041-C

 , پیل ,
W019-12268-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R045-50011-B

 , راه پله , نردبان ,
N071-12278-C

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W028-10170-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N001-50041-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y056-10078-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y069-10276-C

x , ماده ,
W035-10351-A

 , دست , گیرافتادن ,
N036-11289-A

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B055-12293-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y017-10358-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
W035-10266-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y016-10278-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W035-10231-C

 , کپسول , فشرده ,
R063-12279-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W016-10596-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B040-10236-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N073-10216-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W035-09990-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R036-10280-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y011-10238-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W028-10078-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y061-10698-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W011-10058-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
Y011-10217-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B050-12262-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
W020-10227-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R043-50017-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N043-50017-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N061-10221-C