تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W016-10294-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W019-10200-A

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B019-12299-C

 , نایستید ,
Y056-12258-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N019-10225-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N014-10216-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y015-10252-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N050-10298-A

 , چرخشی , گردشی ,
Y056-11870-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W009-12294-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y053-10224-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R073-09981-C

 , پیچ ,
Y049-12274-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
W028-10041-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R048-10301-B

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
W027-10228-A

Fire , Telephoning , Phone , Call , تماس , تلفنی با ,  آتش نشانی , آتش , شماره تلفن ,
R077-10248-B

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W015-10080-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y061-10010-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y036-10020-A

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
W015-10304-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N071-09985-C

 , نکشید , کشیدن ,
N029-12280-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B014-10428-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N036-10281-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
R075-10344-C

x , انفجار , شعله ,
R078-10350-B

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R013-10280-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
W016-10260-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W020-10359-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y017-10270-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
R056-10270-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N052-10121-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N048-10200-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
R027-10089-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
Y014-10088-C

Earthquake , زلزله , پناهگاه , جان پناه , امداد , کمک های اولیه ,
G028-10000-C

 , بارمعلق ,
N053-11035-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B027-10005-A

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B069-10265-C