تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
W015-10304-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y013-10075-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
W035-10242-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
R016-10003-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W035-10154-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N070-10014-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R069-10346-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N069-10309-C

 , بارمعلق ,
Y027-11035-C

 , گارد , محافظ ,
Y084-12253-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W009-10034-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W016-10251-C

 , بریدن , دست ,
Y036-12275-A

x , پارک , پل , پارکینک ,
N053-10056-C

 , عبور , تردد ,
W008-12277-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B029-10284-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N055-10021-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N027-10224-A

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W028-10428-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
R013-10569-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N001-50074-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N069-10031-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N075-10355-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W028-10295-A

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B052-12295-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y011-10454-C

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B056-10304-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y077-10202-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R043-50013-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
W031-12270-A

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B047-50033-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y013-10023-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R056-12267-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N071-10030-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W015-10120-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R048-10010-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
W009-10569-A

 , گارد , محافظ ,
Y018-12253-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B052-10265-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R014-10038-C