تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W027-10200-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y061-10026-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y017-10370-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y086-10215-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y036-10370-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B011-10289-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y063-10026-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y063-10010-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B070-10289-A

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R011-10239-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W015-10332-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R027-10225-A

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W016-10251-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y028-10120-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N069-10091-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y035-10313-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N075-09989-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y070-10261-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R053-12283-B

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R035-10085-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
W012-10148-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y029-10020-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W015-10057-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
W027-10329-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W012-10301-A

 , بوت , کفش , پوتین ,
W031-12271-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y086-10219-A

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G016-10491-C

راهنمایی , رانندگی , راه , جلوتر , عملیات , راه سازی , خطر , سرعت , 40 , مشغول , کار , جاده , Road Work ,
P007-60278-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N014-10261-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N034-10010-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
W019-10216-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
W032-10278-A

 , نکشید , کشیدن ,
Y075-12280-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G030-10068-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B014-10265-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
N055-10149-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B070-10017-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B069-10303-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R078-09985-C