تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B005-10027-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10028-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B005-10028-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B005-10029-A

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B005-10029-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B005-10053-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B005-10053-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B005-10054-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B005-10054-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B005-10057-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B005-10057-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B005-10058-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B005-10058-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B005-10059-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B005-10059-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B005-10060-A

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B005-10060-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B005-10061-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B005-10061-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B005-10065-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B005-10065-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
B005-10123-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
B005-10123-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B005-10127-A

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B005-10127-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B005-10128-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B005-10128-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B005-10129-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B005-10129-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B005-10130-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B005-10130-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B005-10208-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B005-10208-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B005-10226-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B005-10226-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B005-10227-A

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B005-10227-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B005-10228-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B005-10228-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B005-10229-A