تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B005-10266-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y050-10203-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y063-10370-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
Y027-10260-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B055-10336-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W031-10006-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N063-10015-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W019-10129-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y052-10301-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W035-10281-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R013-10014-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R048-10031-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N047-50041-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N040-10355-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N014-10021-C

 , بریدن , دست ,
Y030-12275-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B019-10234-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W024-11899-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
N030-10048-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R048-10033-B

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R036-10041-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G029-10596-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W014-10484-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y036-10302-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y061-10728-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N018-10083-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N027-10205-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y055-10085-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B070-10060-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y061-10328-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B016-10232-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
W012-11699-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R055-10260-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
W011-10261-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
Y036-10149-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y015-10224-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B030-10234-C

x , انفجار , شعله ,
Y017-10350-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N069-10204-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R056-10218-A