تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , اسید , ایمن , مراقب ,
N026-12312-A

 , محدوده , تحت نظر , خاموش کننده ,
R026-11308-A

 , حادثه , انگشت ,
R068-12505-A

Spontaneous , Wet , ماده , شعله , آتش , نزدیکی , خطر ,
Y056-10506-C

 , حفظ , امن , ضروری ,
B014-12435-A

 , بازرگانی , واحد خرید ,
X077-12413-C

 , کپسول , شیر , فلکه ,
W008-11329-C

 , آماتور ,
R057-11073-C

shop , store , devices , ماشین , بازسازی ,
X327-12095-C

don’t , در این مکان , پیاده روی , ممنوع ,
Y097-11181-C

don’t , نگه داشت , محدوده , مواد شیمیایی ,
W035-11405-C

lampshade , dress , شب , تاریکی , نوار نورتاب , شب نما , بپوشید ,
B015-11591-C

 , ترکیب شیمیایی , جامد ,
Y099-11462-C

 , ارتفاع آب سه , M , خطر ,
Y044-11086-A

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W019-12255-A

necessary , essential , observe , حفظ , ضروری , صحیح , دستگاه ها و ماشین آلات ,
B070-11613-C

necessary , using , glasses , ضروری , کحافظ , چشم ,
W032-10332-A

 , هشدار , بالای سر , اشیاء , سفت ,
R020-11494-C

Biological , Hazard , آشغال , هشدار , بیمارستانی ,
W008-10600-C

 , بیست , ماه , روز , هفته , اتفاق , بیوفتد ,
G026-12351-A

flammable , risk of , protect , fire , هشدار , ریسک , ماده , سوختنی , خود اشتعال ,
Y053-11781-C

 , ترکیب شیمیایی , Al4C3 ,
N024-11461-A

Flammable , Gas , هشدار , خطر , شعله , مشتعل , خطر ,
R021-10120-A

cut , hand , finger , body , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
W006-11810-C

passing , lift truck ,  تردد , ویژه ,
Y052-10344-C

 , سموم , ماده , زراعی , خطر ,
Y035-11124-C

 , ماده , شیمیایی , خطر ,
Y022-11040-C

Rotating , Rollers , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y052-10263-C

 , بیزینس , زمانیکه , خرید و فروش , بود ,
G052-12365-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R010-12266-A

Forklift , Crossing , خطر , رفت و آمد , خودرو ,
R064-10264-C

trailer , passing , risk , traffic , هشدار , تردد , ماشین سنگین ,
Y026-11864-C

should , necessary , موارد , مسایل ,
B008-11589-C

danger , risk , منفجر , سوختن , شعله ,
Y062-10386-C

exhibition , شو , نشان دادن ,
X042-12115-C

danger , electricity , wire , سوختن , سیم برق ,
N071-11859-A

 , ترکیب شیمیایی ,
Y033-11441-A

 , داغ , خطر ,
N066-10884-C

Id , Card , مدارک , رویت , استفاده کنید ,
B022-10636-A

 , تعمیر , نازل , ایر , بسته , لوله , خالی , پرفشار , تخریب , ماشین آلات , خطر ,
R022-11385-A