تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N061-10071-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B053-12265-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N027-10046-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
W032-10698-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y036-10015-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R018-10348-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B061-10269-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N005-10299-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N061-11810-C

 , نایستید ,
Y084-12244-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y014-10299-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N053-10210-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N049-10221-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B014-10054-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y086-10202-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R063-09981-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y050-10312-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
R019-10454-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
W035-12285-C

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B069-10292-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N030-11899-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R069-10575-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R077-09985-B

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B029-12299-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
R069-10302-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W031-10428-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N027-10300-A

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
W020-10861-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y056-12281-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y075-10575-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N061-10288-A

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
W012-10339-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N050-09985-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N013-11810-A

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W009-12256-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N011-10293-C

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B056-10292-A

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y082-50050-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R017-10239-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y070-10454-C