تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y014-10126-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R070-10071-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N050-12267-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N014-10206-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W010-10064-A

Death  , مرگ ,
N029-10077-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10028-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R017-09989-A

 ,  , موارد , مسایل ,
W009-10596-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W026-50069-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N053-10403-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N055-10021-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B061-10254-A

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B005-10002-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
W020-10148-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y071-10044-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R052-10070-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R028-10259-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y076-10451-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R078-10010-B

Danger , خطر , اخطار ,
Y036-10035-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N027-10201-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R014-10219-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y063-11870-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R071-10293-B

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N071-10403-A

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B056-10279-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y082-50087-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B056-12294-C

Fire , Telephoning , Phone , Call , تماس , تلفنی با ,  آتش نشانی , آتش , شماره تلفن ,
R053-10248-B

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N048-10370-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
W026-50088-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R061-10024-C

 , پیل ,
Y034-12268-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B018-12264-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W027-10011-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G029-10250-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N018-10411-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
W016-10315-A

 , دستگاه را روشن نکنید ,
N029-11699-C