تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N056-10025-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R017-10036-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N017-10280-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N014-10296-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
W028-12297-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
W011-12298-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y070-10036-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W016-12276-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B016-10029-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B030-10228-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y086-10575-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y063-10346-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
W019-12290-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
N018-10049-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y063-10403-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W023-50069-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W019-12260-A

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
N011-10050-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W011-12260-C

Running , دویدن ,
Y017-10073-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y048-10044-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y086-10215-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N050-10728-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N014-10072-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y040-10056-C

Forklift , لیفتراک ,
N045-50024-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N049-10204-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
N070-10220-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
N018-10056-C

x , ماده ,
Y029-10351-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
W031-10728-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y083-50048-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
R011-10055-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N005-10069-C

Death  , مرگ ,
Y016-10077-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N056-10281-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
W035-10228-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W032-10237-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R050-10261-B

Danger , خطر , اخطار ,
R005-10035-A