تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , فن , اگزوز فن , هواکش ,
B002-11157-C

 , حین , ماشین , الزامی ,
B002-11158-C

 , بستن , الزامی است ,
B002-11159-C

 , تنها , افراد , عبور , تردد ,
B002-11160-C

 , تردد , راه , افراد ,
B002-11161-C

 , نکات , مسایل , بهداشتی , شستشوی , کافیست ,
B002-11162-C

 , قانون , حفظ , مکان , انفرادی ,
B002-11163-C

 , محل , اختصاصی , شستن , غذایی ,
B002-11164-C

 , مایع دستشویی , بشویید ,
B002-11165-C

 , مایع دستشویی , بشویید ,
B002-11166-C

 , قبل از , داخل شدن , ضدعفونی کنید ,
B002-11167-C

 , محل گرفتن دست ,
B002-11197-C

 , روپوش , از استفاده کنید , شیلد ,
B002-11198-C

 , بازرسی , بازبینی , دوشاخه برق , جداکنید ,
B002-11199-C

 , اتصال , کابل ,
B002-11200-C

 , کلید , سوییچ , فیوز ,
B002-11201-C

 , کپسول , خاموش کننده دستی , سیلندر , کاور ,
B002-11214-C

 , راه اندازی , طرف , هل دهید ,
B002-11247-C

 , قبل از , تعمیر , ماشین , ازمدار خارج کنید ,
B002-11304-C

 , محفظه , بستن , در ,
B002-11312-C

 , استارت , انجین ,
B002-11313-C

 , اهرم , ول شدن , شناور , اضطراری ,
B002-11314-C

 , محافظ , نتظیم شونده , دستگاه , برش ,
B002-11315-C

 , کپسول , محکم , ببندید ,
B002-11316-C

 , دستگاه , اکسیژن , انفرادی , شخصی ,
B002-11317-C

 , نشیمنگاه , محافظ , امن , آسانسور ,
B002-11318-C

 , گارد , محافظ , چک ,
B002-11319-C

 , آشغال , داخل , بین , ریختن ,
B002-11320-C

 , کودکان , بچه , بینایی , مراقبت ,
B002-11321-C

 , اتصال , برق , قطع ,
B002-11322-C

 , زیر پایی , برق , ضد ,
B002-11323-C

 , درجه , نشانگر ,
B002-11324-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B002-11325-C

 , نظافت , رعایت , زباله ,
B002-11326-C

 , طناب , اتصال محافظ , نگهدارنده ,
B002-11327-C

 , آسیب , زخم , اطلاع ,
B002-11328-C

 , کپسول , شیر , فلکه ,
B002-11329-C

 , سرتاسر , سراسری , یک دست ,
B002-11330-C

 , تجهیزات , دستگاه , تنفسی ,
B002-11331-C

 , لباس , مخصوص , سیو ,
B002-11332-C