تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Death  , مرگ ,
N027-10077-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y086-10091-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N061-10224-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W016-09986-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
N030-10056-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R036-10276-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B050-12284-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B015-10265-C

Death  , مرگ ,
R036-10076-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B029-10308-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y017-09982-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B005-10279-A

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B071-12262-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y017-09985-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
W019-10210-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N019-10021-A

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
N047-50022-C

Caution , احتیاط ,
Y005-10214-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y076-10296-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
Y086-10009-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N027-10013-C

 , دست , گیرافتادن ,
N013-11289-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y048-10359-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B070-10235-A

 , کپسول , فشرده ,
N013-12279-A

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y029-10047-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N069-10071-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W031-12259-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N005-09981-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y069-10019-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R005-10120-C

 , بارمعلق ,
Y056-12251-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W032-10584-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B028-10286-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W028-10022-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
W019-10440-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N049-10224-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B011-10060-C

Caution , احتیاط ,
R055-10214-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y049-10345-C