تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y056-10036-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W024-10276-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B013-10237-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y050-10043-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N049-09988-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W016-10099-A

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G034-10275-C

Death  , مرگ ,
N034-10076-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R070-10575-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G077-10134-1

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B018-12276-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y029-10207-A

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B029-10253-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N036-10201-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
Y019-10088-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R069-10358-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y049-10348-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G017-12257-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B053-10228-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B019-10130-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N070-10575-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R056-10085-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R050-12266-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y063-10001-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y029-10283-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y084-10225-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B030-10330-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N011-10078-C

 , گارد , محافظ ,
R013-12253-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B069-10295-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W027-10225-C

Climbing , Shelving , شلف ,
Y069-10311-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G066-10484-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
R070-10302-A

Danger , خطر , اخطار ,
Y061-10035-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N048-10100-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B040-10011-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W009-10015-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
Y055-12285-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y070-10276-C