تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10030-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y086-10031-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y086-10031-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y086-10032-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y086-10032-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y086-10033-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y086-10033-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y086-10034-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y086-10035-A

Danger , خطر , اخطار ,
Y086-10035-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y086-10036-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y086-10036-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y086-10037-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y086-10038-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y086-10039-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y086-10040-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y086-10041-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y086-10042-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y086-10043-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y086-10044-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y086-10045-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y086-10046-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y086-10047-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
Y086-10048-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
Y086-10049-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
Y086-10050-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y086-10055-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y086-10056-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y086-10062-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y086-10069-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y086-10070-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y086-10070-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y086-10071-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y086-10071-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y086-10072-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y086-10072-C

Running , دویدن ,
Y086-10073-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y086-10074-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y086-10075-C

Death  , مرگ ,
Y086-10076-A