تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R050-10205-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W033-10052-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B040-10057-C

 , کانوایر , دوار ,
R075-12302-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y061-10370-A

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R036-10273-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R013-10031-A

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
Y070-11517-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B056-10058-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N075-10126-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N053-10019-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
W008-12283-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N013-10213-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B071-12261-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R073-09989-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W019-10302-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y086-12260-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R018-10210-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W008-10165-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W035-10238-C

 , نایستید ,
Y061-12244-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
W016-10344-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y077-10345-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N005-10078-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y017-10069-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B040-10061-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
G028-10066-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
N070-10044-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y070-11289-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N036-12283-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y075-10355-C

x , ماده , مواد , اسید ,
N017-10349-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
N053-10608-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N013-10358-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N036-10218-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y011-10403-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R034-12260-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R005-10224-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W032-10234-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N050-10024-C