تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R028-10170-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R036-10288-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
N075-10270-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R029-10220-A

 , فول فیس ,
B029-12269-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
R029-10045-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
W028-10218-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R013-10414-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R049-10301-B

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W027-09986-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
R061-10046-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R077-10698-B

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y019-09988-A

 , فول فیس ,
W011-12269-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N055-10301-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R075-10014-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y036-10212-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10172-A

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y019-10451-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W010-10010-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N056-10215-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y086-10207-A

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
R028-10012-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y027-10086-C

 , نکشید , کشیدن ,
N036-12280-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R050-10171-B

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
W016-10221-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R013-10281-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B013-12245-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y061-10301-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B014-10269-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G077-10131-1

Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز ,
N043-50026-C

Caution , احتیاط ,
R075-10214-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y015-12266-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W015-10584-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W028-10007-C

 , پیل ,
N048-12268-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R073-10020-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y028-10201-C