تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , سوخته , جمع آوری ,
B022-12327-C

don’t , توقف , بدجا , بی جا , راهبند ,
R062-11476-C

 , برق , الکتریسیته , قدرت , خطر ,
N012-11011-A

 , عنصر شیمیایی , هم بستک , هم جوش ,
W029-11453-C

 , هشدار , سوختن , سطح داغ , ممنوع ,
W003-11391-A

 , خورنده , O , خاصیت , شونده , خطر ,
Y010-11276-C

glasses , safety , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B017-11545-C

 , نظافت , ماده , تمیز , جمع آوری ,
B063-10842-C

Toxic , Material , ماده , مضر ,
R041-10220-C

Rotating , Drill , چرخش , دوار , دریل ,
N052-10374-A

 , محل گرفتن دست ,
W032-11197-C

 , سیگار کشیدن , محل , مکان ,
Y037-10949-C

upside , rotaite , اهرم , بالا , بکشید ,
G035-11916-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ممنوع , کارگاه ,
W021-10149-C

 , موبایل , زمان , پشت فرمان , ممنوع ,
R014-10977-C

 , ترکیب شیمیایی , جامد ,
R033-11463-A

risk , avalanche , بهمن , افتادن , سرد ,
Y009-11514-C

 , ماده سمی , فاصله ایمنی را رعایت کنید ,
Y062-11410-A

Demolition , Work , حین , خراب , بازسازی , خطر ,
R033-10739-A

 ,  ,
X328-12533-C

 , نوار , متحرک , کانوایر ,
N026-12391-A

 , تست , زیر نظر ,
N044-10940-A

 , ضروری , شرایط , روشن کردن , پرسنل ,
Y023-12374-C

Fire , Escape , مسیر , خروج اضطراری , زمان , حریق ,
G079-10803-A

 , حین , عملیات , بهداشت , رفع آلودگی محیطی ,
Y089-11500-A

Forklift , Crossing , تردد , هشدار , مکان ,
R071-10708-B

pressure , press , تحت فشار , گاز ,
R070-10398-A

Rowing , Row , قایق , سواری ,
N003-10527-C

 , دوشاخه , تجهیزات , حفاظ ,
W014-11108-A

 , خطر , کار , دستگاه ,
N053-12511-A

room , سالن , جلسه , اجلاس ,
X244-12184-C

hazard , هشدار , تانکر , کپسول , سیلندر , پر فشار ,
W035-11560-A

Toxic , Material , ماده , مضر ,
R068-10220-C

 , موبایل , خارج از دسترس , ممنوع ,
R006-10975-C

Door , ورودی , بسته ,
B044-10625-C

Stop , خاموش ,
G097-12246-C

 , فوم , آتشنشانی , کپسول , خاموش کننده دستی , سیلندر ,
W023-50311-A

 , زحمت , سعی و کوشش , وظیفه , همگانی , بهبود ,
W100-12366-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R010-10575-A

Parking , توقف , ایستادن , ممنوع ,
W003-10453-C