تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

right , هم , ساعت گرد , گرداندن ,
B057-11642-A

right , هم , ساعت گرد , گرداندن ,
B057-11642-C

structure , sheet , turn off , برگه ایمنی , نت , دستگاه , ماشین آلات , بازسازی , ران ,
B057-11643-A

structure , sheet , turn off , برگه ایمنی , نت , دستگاه , ماشین آلات , بازسازی , ران ,
B057-11643-C

block , hasp , سیلندر , ببندید , بستن ,
B057-11646-A

block , hasp , سیلندر , ببندید , بستن ,
B057-11646-C

left , پاد ساعت گرد , گرداندن ,
B057-11647-A

left , پاد ساعت گرد , گرداندن ,
B057-11647-C

necessary , sheet , safety card , برگه , خواندن , ماشین آلات , نت , ضروری , ساختار ,
B057-11648-A

necessary , sheet , safety card , برگه , خواندن , ماشین آلات , نت , ضروری , ساختار ,
B057-11648-C

necessary , ضروری , لازم , نوشتن ,
B057-11649-A

necessary , ضروری , لازم , نوشتن ,
B057-11649-C

necessary , خواندن , ساختار , برگه ایمنی , ماشین الات ,
B057-11650-A

necessary , خواندن , ساختار , برگه ایمنی , ماشین الات ,
B057-11650-C

person , load , safety , تکان دادن , بلندکردن , بیشتر از , وزن ,
B057-11651-A

person , load , safety , تکان دادن , بلندکردن , بیشتر از , وزن ,
B057-11651-C

necessary , authorize , تاییدیه , مجاز , ضروری , فعالیت ,
B057-11652-A

necessary , authorize , تاییدیه , مجاز , ضروری , فعالیت ,
B057-11652-C

necessary , warehouse , store , shop , نوشتن , اطلاعات , جنس , ضروری ,
B057-11653-A

necessary , warehouse , store , shop , نوشتن , اطلاعات , جنس , ضروری ,
B057-11653-C

enter , inside , trailer , چک , شرایط , تریلر , کمپرسی , ماشین سنگین ,
B057-11654-A

enter , inside , trailer , چک , شرایط , تریلر , کمپرسی , ماشین سنگین ,
B057-11654-C

lampshade , headlight , daylight , هنگامی که , نور , کافی , لامپ , روشن نکنید ,
B057-11730-A

lampshade , headlight , daylight , هنگامی که , نور , کافی , لامپ , روشن نکنید ,
B057-11730-C

thirst , liquids , انفرادی , مخصوص به خود , خوردن , آشامیدن ,
B057-11733-A

thirst , liquids , انفرادی , مخصوص به خود , خوردن , آشامیدن ,
B057-11733-C

pc , laptop , seystem , سیستم , رایانه , رفتن ,
B057-11754-A

pc , laptop , seystem , سیستم , رایانه , رفتن ,
B057-11754-C

tower , wire , hight pressure , crane , ارتفاع , مناسب , تا سیم ,
B057-11801-A

tower , wire , hight pressure , crane , ارتفاع , مناسب , تا سیم ,
B057-11801-C

maximum , protect , security , برای , حفظ , امنیت , محافظ , کمربند ,
B057-11830-A

maximum , protect , security , برای , حفظ , امنیت , محافظ , کمربند ,
B057-11830-C

cable , necessary , stablish , oil , توقف کامل , کشتی , سیم اتصال به زمین , وایر , چک , بازرسی , ضروری ,
B057-11897-A

cable , necessary , stablish , oil , توقف کامل , کشتی , سیم اتصال به زمین , وایر , چک , بازرسی , ضروری ,
B057-11897-C

guard , protection , site , قوانین , انتظامات , نگهبانی ,
B057-11915-A

guard , protection , site , قوانین , انتظامات , نگهبانی ,
B057-11915-C

 , نورتاب , شبرنگ , تجهیزات , بپوشید ,
B057-11925-A

 , نورتاب , شبرنگ , تجهیزات , بپوشید ,
B057-11925-C

sandal , wear , hood , gown , صندل , داخل شدن , پوشش ,
B057-12058-A

sandal , wear , hood , gown , صندل , داخل شدن , پوشش ,
B057-12058-C