تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W010-10059-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y029-10239-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R076-10260-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R053-10025-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W011-10054-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R027-09983-C

Caution , احتیاط ,
R019-10214-C

 , چرخشی , گردشی ,
N013-11870-A

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y017-11699-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y019-10355-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B071-10237-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W009-11589-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10294-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-10054-A

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
W010-10285-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N005-10032-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R013-10041-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W032-09986-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y071-10224-C

 , بارمعلق ,
R027-12252-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B014-10017-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B055-10284-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
W035-09982-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B069-10229-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
N070-10004-C

 , بارمعلق ,
Y084-11035-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N048-10212-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N019-10260-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B049-10006-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R047-50028-B

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
R075-12247-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N061-10089-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B055-10061-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
W019-10217-A

Running , دویدن ,
Y071-10073-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y045-50047-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y063-10294-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y027-10086-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N018-10206-C

Death  , مرگ ,
W011-10077-A