تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

wear , sandal , dress , salon , پوتین , بوت , صندل , دمپایی , تجهیزات ,
B057-12060-A

wear , sandal , dress , salon , پوتین , بوت , صندل , دمپایی , تجهیزات ,
B057-12060-C

hall , wash , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12061-A

hall , wash , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12061-C

hall , clean , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12062-A

hall , clean , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12062-C

disinfect , clean , hall , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12063-A

disinfect , clean , hall , شستشو , آنتی باکتری ,
B057-12063-C

specific , dress , پوتین , بوت , صندل , دمپایی , تجهیزات ,
B057-12064-A

specific , dress , پوتین , بوت , صندل , دمپایی , تجهیزات ,
B057-12064-C

lead , iron , pb , Fe , bullion , فلزات , کوره , تعادل دمایی ,
B057-12074-A

lead , iron , pb , Fe , bullion , فلزات , کوره , تعادل دمایی ,
B057-12074-C

equipment , area , suitable , وسایل , تجهیزات , محل مناسب ,
B057-12075-A

equipment , area , suitable , وسایل , تجهیزات , محل مناسب ,
B057-12075-C

equipment , چک , تجهیزات , وسایل ,
B057-12076-A

equipment , چک , تجهیزات , وسایل ,
B057-12076-C

should , work , necessary , مناسب , امن , فعالیت , روشن بودن , ضروری ,
B057-12077-A

should , work , necessary , مناسب , امن , فعالیت , روشن بودن , ضروری ,
B057-12077-C

sandal , salon , product , پوتین , چکمه , صندل , محل مناسب , داخل شدن ,
B057-12078-A

sandal , salon , product , پوتین , چکمه , صندل , محل مناسب , داخل شدن ,
B057-12078-C

poison , toxic ,  , جلوگیری , آفت , سمپاشی , مدیریت ,
B057-12079-A

poison , toxic ,  , جلوگیری , آفت , سمپاشی , مدیریت ,
B057-12079-C

 , روش , روش , صحیح , تجیزات ,
B057-12190-A

 , روش , روش , صحیح , تجیزات ,
B057-12190-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B057-12245-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B057-12245-C

 , کابل , سیم , پریز ,
B057-12248-A

 , کابل , سیم , پریز ,
B057-12248-C

 , بالابر , سرویس ,
B057-12249-A

 , بالابر , سرویس ,
B057-12249-C

 , دستگیره , پله ,
B057-12254-A

 , دستگیره , پله ,
B057-12254-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B057-12255-A

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B057-12255-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B057-12256-A

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B057-12256-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B057-12259-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B057-12259-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B057-12261-A

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B057-12261-C