تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R053-10273-B

x , چیدن , چیدمان ,
W009-10343-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W027-12260-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B061-10340-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W032-10066-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N071-10032-A

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
W008-12262-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W011-10126-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
N017-10119-A

Death  , مرگ ,
W031-10077-A

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y081-50064-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y077-10262-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
W028-11811-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N056-09985-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N056-10305-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
N050-10203-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
R029-10241-C

 , راه پله , نردبان ,
R029-12278-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B017-10005-C

 , بارمعلق ,
R053-12252-C

 , بریدن , دست ,
Y034-12275-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N001-50080-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G063-10068-A

x , فن , هود , هواکش ,
B040-10337-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W009-09994-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R070-10120-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N018-10036-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N019-10122-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B055-10053-C

 , بارمعلق ,
Y050-12251-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y018-10207-C

Stop , ایست ,
Y053-10087-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B029-10284-A

 ,  , موارد , مسایل ,
G069-10596-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
N014-12301-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y018-10358-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N005-10125-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B019-10002-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
R035-10045-C

 , راه پله , نردبان ,
Y070-12278-A