تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , ماده , مواد , اسید ,
Y061-10349-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
N061-10075-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y013-10218-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y017-10062-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y027-10069-C

x , ماده ,
N050-10351-C

 , نایستید ,
R011-12273-C

 , نکشید , کشیدن ,
N075-12280-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y056-10015-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y085-50063-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G017-10484-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R028-10079-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W035-11899-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B063-10058-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R056-10299-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
W027-10698-C

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G036-10018-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
W035-10203-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W031-10358-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N069-10032-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R036-10219-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B049-10008-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W016-10293-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N011-10403-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B015-10626-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y043-50011-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B056-10626-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W035-10015-A

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G070-10064-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N013-10080-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R016-10348-C

 , گارد , محافظ ,
Y036-12253-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B029-10058-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y070-09991-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y013-10352-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y036-10201-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y055-10124-C

 , بریدن , دست ,
W035-12275-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y029-10261-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B018-10330-C