تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N030-10225-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W027-10252-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y034-10021-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N018-10262-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R049-10121-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
W019-10280-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N019-10219-A

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R017-10263-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W019-10336-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B014-10006-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
N030-11811-C

x , انفجار , شعله ,
Y036-10350-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W015-10070-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W016-10027-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R055-10022-B

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W016-12257-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
W028-10329-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B063-12256-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N061-10085-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R052-10212-C

راهنمایی , رانندگی , شیب , سربالایی ,
P003-60107-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y049-12281-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N063-10263-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R028-10098-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R056-10026-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N014-10207-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W010-10086-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
N075-10004-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W032-10155-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B056-10330-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
R063-11517-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y052-10206-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W032-10206-C

Death  , مرگ ,
N027-10077-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W012-10251-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G069-10596-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
W010-12296-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R077-11810-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N069-10260-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G029-12290-A