تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B014-12298-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y048-10440-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y018-10349-A

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
W031-10232-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W010-10275-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R070-10313-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
W008-10045-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R017-12283-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y055-10124-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R071-10263-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N018-10300-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
W009-10041-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y077-10278-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
N013-10056-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R076-10370-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B005-10127-A

 , درگیری , آستین ,
R013-12282-A

Danger , خطر , اخطار ,
N049-10035-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R055-10288-B

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
R055-10440-C

Death  , مرگ ,
Y086-10077-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B056-10290-A

 , نایستید ,
W010-12244-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N056-10294-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N050-10299-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y034-10276-C

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10347-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R077-10259-B

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B017-10234-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R055-10070-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N056-10013-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y018-10213-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
B029-10331-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
W008-10286-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
W027-10626-C

 , دستگیره , پله ,
B015-12254-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
W011-10122-C

Death  , مرگ ,
R036-10077-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N050-10037-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W011-10305-C