تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N063-10213-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
W020-10331-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B052-12294-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R029-10264-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N063-10261-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N061-10148-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B005-10339-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R005-10032-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y070-10030-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B055-11325-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y061-10215-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y016-10219-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y071-10035-A

 , فول فیس ,
W027-12269-C

 , نکشید , کشیدن ,
W020-12280-C

Caution , احتیاط ,
W019-10214-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B036-10249-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N036-10215-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R063-10022-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R017-10023-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B049-10249-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
W008-12271-C

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W019-10173-A

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R018-10288-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N045-50042-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B015-10127-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
N011-10283-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
N029-10045-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
N018-10001-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B069-10735-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B005-10002-C

 , بارمعلق ,
Y048-11035-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N014-10261-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B071-10253-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W032-10225-A

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N011-10218-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y070-10301-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R017-10414-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R034-10156-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R076-10218-C