تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
R070-10047-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y075-10305-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
W012-10047-C

 , بریدن , دست ,
Y071-12275-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N034-10225-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
N018-10048-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
W035-12266-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N029-09986-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
W015-10043-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
N061-10082-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B005-12255-A

 , قطع برق ,
N017-11698-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N027-10288-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W012-10300-C

x , ماده , مواد , اسید ,
R069-10349-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N029-10301-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R015-10093-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y063-10584-C

Death  , مرگ ,
R077-10077-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R005-10203-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R076-10219-B

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R050-10032-B

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B017-10060-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y070-10440-C

 , پیل ,
Y061-12268-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y049-10608-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R030-10584-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y055-10126-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W010-10200-C

Death  , مرگ ,
Y071-10077-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y071-11810-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N073-10280-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y056-10033-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y061-10036-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y061-10041-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N027-10294-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W032-10254-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y050-10010-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B018-10428-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y047-50057-A