تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N021-12267-C

acid , danger , اسید , سوزاننده ,
W100-12303-C

Pull , Open , به سمت خود , باز کردن ,
G094-10792-C

Machine , Repair , Maintenance , ماشین , تعمیرات , سرویس , خطر ,
N069-10033-C

cap , hat , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
W009-11544-C

sprinkle , پاشش , پاشیدن ,
N068-11759-C

 , سرتاسر , سراسری , یک دست ,
B005-11330-A

 , محل , آزمایش , ماشین ,
X138-10883-C

 , نپخته , فراوری نشده ,
Y037-11446-A

Id , Card , مدارک , رویت , استفاده کنید ,
B067-10636-C

area , مکان , باز نیست , خطر ,
Y029-11539-C

 ,  ,
X025-12541-C

Footwear , Foot , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B056-10233-A

 , اشعه , هشدار , ایکس , رادیواکتیو ,
N057-12455-C

 , گارد , محافظ , چک ,
B040-11319-C

 ,  ,
X111-12516-C

 , محل , مکان , تیم , محافظ , بازرسی ,
R018-11003-C

risk , water , shed , پاشیدن , اسپری , تحت فشار ,
R071-11807-C

 , به هیچ وجه , استارت نکنید , حفاظ , ماشین , ممنوع ,
W002-11063-C

silent , quite , سر و صدا , آهسته , آرامش ,
W010-11632-A

 , اتصالات فلزی , خطر ,
R048-11287-C

 , پله , راه پله ,
S045-50395-C

 , به هیچ وجه , استارت نکنید , حفاظ , ماشین , ممنوع ,
N022-11063-C

Pressure , Vessels , مخزن , پر فشار , تانکر , خطر ,
Y003-10605-A

 , تراشکاری , نپوشید ,
Y053-12458-C

risk , motive , move , excited , هشدار , ماده , فعال ,
W031-11855-A

Horn , سر و صدا ,
B014-10769-C

Automatic , Star , اتفاقی , بی هوا , هشدار ,
N055-10594-C

 , شیمیایی , عنصر , خطر ,
R048-11419-B

don’t , شستشو , پر فشار ,
N100-11368-C

 , تلفن همراه , در این مکان , ممنوع ,
W010-10974-C

 , محل , مکان , تست , برق قدرت , خطر ,
Y006-11016-C

acid , put ,  , ماده , مواد , اسید , خطر ,
Y099-10349-C

 , بخش , واحد ,
X027-12239-C

office , director , ریسس ,
X153-12100-C

grounding , زمین , برق , گودال , خطر ,
W015-12484-C

Water , Very Hot Water , حرارت , بخار , جوش ,
W024-10213-C

 , بازرگانی , واحد خرید ,
X130-12413-C

 , فریاد , داد ,
W022-12548-C

 , تجهیزات , امن , کار , شب نما , پا ,
W007-10116-C