تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W015-10157-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y027-10358-A

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
R015-10049-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R001-50004-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B069-10059-C

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
N047-50022-A

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B056-10339-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N049-10036-C

Death  , مرگ ,
N013-10077-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N034-10305-C

Running , دویدن ,
W032-10073-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B061-10269-A

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
W032-12264-A

 , بریدن , دست ,
W009-12275-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
W012-10090-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N017-10022-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
W033-10315-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R056-10728-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B071-10128-C

 , کانوایر , دوار ,
Y050-12302-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
Y063-10861-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
N011-09994-C

Death  , مرگ ,
N001-50059-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B034-10011-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B069-10266-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
N030-10088-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y076-10346-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y013-10300-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
N030-10729-C

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B019-10268-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y027-12266-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
N030-10149-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W016-10293-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
R073-10440-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N036-10070-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R069-10030-C

 , کانوایر , دوار ,
Y019-12302-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R048-11810-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N034-10296-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y069-10090-C