تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10300-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10301-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10301-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y086-10302-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y086-10302-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-10305-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-10305-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y086-10306-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y086-10309-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y086-10310-C

Climbing , Shelving , شلف ,
Y086-10311-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y086-10312-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y086-10313-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y086-10313-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10324-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y086-10325-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y086-10328-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y086-10344-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y086-10345-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10346-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10348-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y086-10349-A

x , ماده , مواد , اسید ,
Y086-10349-C

x , انفجار , شعله ,
Y086-10350-A

x , انفجار , شعله ,
Y086-10350-C

x , ماده ,
Y086-10351-A

x , ماده ,
Y086-10351-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-10352-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-10352-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10355-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10357-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10358-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10358-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10359-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y086-09983-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y086-09984-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-09985-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-09985-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09986-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09986-C