تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N047-50013-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N053-10091-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
W011-10264-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N030-10078-C

 , بارمعلق ,
R076-12251-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y015-10299-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N043-50073-A

 , بارمعلق ,
Y052-12252-C

 , نایستید ,
N061-12273-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W027-10029-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N017-10359-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R019-10030-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N029-09986-A

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W005-10484-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N061-10121-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N019-10070-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R056-10264-A

 , پیچ ,
Y086-12274-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R061-10083-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W032-10213-A

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R035-10170-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N069-10569-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N018-10032-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B016-10054-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
N075-10344-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y086-10206-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y013-09988-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y018-10219-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R053-10071-B

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
N029-12260-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
R005-12263-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
W010-10216-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y069-10219-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R045-50077-B

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
N052-10211-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N005-10411-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W028-10078-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R018-10281-A

 , دستگیره , پله ,
B070-12254-A

 , بارمعلق ,
Y073-12251-C