تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , تردد , عبور ,
Y029-10447-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N055-10312-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
W010-10277-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y013-10001-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N040-10240-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W027-10126-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
W019-10047-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B005-10269-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W032-10059-A

 , به کار نیاندازید ,
Y040-11697-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W011-12255-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
W023-50055-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R078-10072-B

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N053-10262-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G036-10484-A

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R018-10218-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y019-10346-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y070-09991-C

 , قطع برق ,
Y049-11698-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y019-10074-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R077-10015-C

x , ماده ,
W027-10351-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R061-10083-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W011-10225-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y045-50053-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N049-11810-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W026-50028-A

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B050-10265-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W011-10584-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
R069-10055-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W035-10249-A

Danger , خطر , اخطار ,
Y014-10035-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R040-09984-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N069-10300-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N029-10440-A

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
N052-10040-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
R016-10209-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B029-12276-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W024-10575-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
R056-10411-C