تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W016-10096-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W031-10305-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B029-10053-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y027-12283-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R019-10222-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
N011-10278-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y071-10042-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W016-10414-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y018-10069-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y070-10608-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R013-10022-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y036-10575-A

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W031-10275-C

Stop , خاموش ,
W016-12246-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y028-11811-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y048-09982-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y043-50049-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W023-50082-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y048-11811-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N036-10294-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R017-10215-A

 , کپسول , فشرده ,
Y077-12279-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
N014-12285-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N048-10031-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
N056-10608-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B063-10295-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y014-10569-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R069-10370-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W015-09988-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N075-10086-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
R017-10403-C

Death  , مرگ ,
Y015-10076-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N053-10294-A

x , چیدن , چیدمان ,
B063-10343-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y071-10264-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y086-10019-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R070-10010-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
W027-10201-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B052-10235-C

Fire , Extinguisher , خاموش کننده , کپسول , سیلندر , آتش نشانی , آتش ,
W016-10244-A