تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , نظافت , لباس بهداشتی , مخصوص , بپوشید ,
W003-10850-A

 , اشیاء , شی , خطرناک ,
Y060-12509-C

perforation , prohibited , دریل , میخ ,
R030-11752-C

Guards , don’t , حفاظ , گارد , ممنوع ,
R040-10085-C

Speed , 70 , ممنوع , بیشتر از , بر ساعت ,
R070-10108-C

Men , Working , Work , درحال , حین , تعمیرات ,
Y055-10564-A

 , سطح , حرارت , دما , خودداری , دست نزنید , خطر ,
R044-11393-C

 , خوراکی , تنها برای , کردن ,
W012-10843-C

toxicology , material , تستر , دستگاه , تشخیص , ماده سمی ,
B022-11596-C

trailer , inside , تردد , داخل شدن , محیط , تریلر ,
Y022-11668-C

Smoking , ممنوع , دخانیات , استعمال ,
R009-10451-C

 , تیر برق , سیم ,
N060-12502-C

Sub-Aqua , Equipment , شنا , کپسول اکسیژن , سیلندر ,
Y053-10530-C

store , محل ذخیره سازی , کالا ,
X116-12150-C

trailer , inside , تردد , داخل شدن , محیط , تریلر ,
R069-11668-C

buy , sale , فروختن , شبکه ,
X076-12117-C

essential , lamp , headlight , ضروری , لازم , لامپ , نور , استاندارد , لومن ,
B019-11603-A

 , سیلندر , نگه دارید , ایمن ,
W009-12496-C

 , بارمعلق , آویزان , تنها برای ,
B037-11134-C

 , آزمایشگاه ,
X150-12221-C

down , risk , machine , inverted , converse , هشدار , افتادن , چپ شدن ,
Y020-11827-C

 , کار , معدن , خطر ,
W027-11028-C

 , مکان , محیط , پوشیدن , الزامی ,
B055-10911-C

 , تحویل , گرفتن ,
X053-12158-C

 , نجات ,
W022-12432-A

 , زمانی , رخ می دهد , توجه ,
G105-12360-C

advertising , law , تبلیغات , چسباندن , ممنوع ,
N049-11778-C

 , رست , پرسنل ,
X323-12192-C

 , اضطراری , بهداری ,
G092-12470-A

blast , fire , temp , intense , خیلی , منفجر , قابلیت ,
N042-11920-C

 , مالی , دریافت و پرداخت ,
X114-12207-C

crane , chargerisk , هشدار , تردد , ماشین سنگین , بار زدن ,
N055-11825-C

garden , flower , فضای سبز , باغچه , باغ ,
Y063-11766-C

 , گاز , سمی , خطر ,
N018-11043-A

 , گاز , سمی , خطر ,
R059-11043-C

 , الکتریسیته ,
X236-12407-C

Unauthorized , Entry , دسترسی , عبور , تردد ,
Y063-10013-C

hazard , تحت فشار , اکسیسژن , کپسول , سیلندر , انفجار ,
R057-11555-C

 , پر فشار , خطر ,
Y042-11285-A

Camera , تحت شبکه , cctv , ضبط , محل ,
N058-10579-A