تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09988-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09988-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09989-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y086-09989-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y086-09991-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y086-09991-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
Y086-09994-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y086-09981-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y086-09981-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y086-09982-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y086-10405-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y086-10405-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y086-10414-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y086-10414-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y086-10440-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y086-10440-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y086-10451-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y086-10276-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y086-10276-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y086-10370-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y086-10370-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y086-10403-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y086-10403-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y086-10411-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y086-10411-C

Entry , تردد , عبور ,
Y086-10447-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y086-10454-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y086-10569-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y086-10569-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y086-10575-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y086-10575-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y086-10584-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y086-10584-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y086-10608-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y086-10608-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y086-10698-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y086-10698-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y086-10728-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y086-10728-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
Y086-10729-C