تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز ,
Y081-50026-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y052-10242-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B027-12261-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B071-10059-C

Stop , ایست ,
Y047-50012-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B040-10249-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R013-10298-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
W009-10260-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B018-10327-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B017-10303-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B053-12292-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R075-10113-C

 , گرم ,
Y070-12250-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R052-10313-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W010-10303-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
W035-10312-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B070-12259-A

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y061-10043-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W011-10276-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W009-10126-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y070-10030-C

 , عبور , تردد ,
B035-12277-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R049-10119-B

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G014-10052-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G056-10051-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N053-10370-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
W028-09981-A

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W020-12255-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B056-10340-A

 , عبور , تردد ,
B017-12277-C

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
Y029-12247-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R053-10215-B

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R014-10301-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y014-10010-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R073-10100-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W026-50061-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R027-10222-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y019-10031-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N013-10440-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y053-10038-C