تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , مجروح , زخم , نامناسب , نا امن , HSE , اطلاع بدهید ,
B057-12358-A

 , مجروح , زخم , نامناسب , نا امن , HSE , اطلاع بدهید ,
B057-12358-C

 , کوید19 , جلوگیری , فیلتر ,
B057-12368-A

 , کوید19 , جلوگیری , فیلتر ,
B057-12368-C

 , کنید , خالی کردن , وسیله نقلیه , ماشین ,
B057-12370-A

 , کنید , خالی کردن , وسیله نقلیه , ماشین ,
B057-12370-C

 , اکسیژن , خاموش کننده , خارج شوید , سریعاً , بلافاصله ,
B057-12375-A

 , اکسیژن , خاموش کننده , خارج شوید , سریعاً , بلافاصله ,
B057-12375-C

 , مطمئن شوید , پرسنل ,
B057-12382-A

 , مطمئن شوید , پرسنل ,
B057-12382-C

 , پنل , جعبه , حفظ ,
B057-12405-A

 , پنل , جعبه , حفظ ,
B057-12405-C

 , حفظ , امن , ضروری ,
B057-12435-A

 , حفظ , امن , ضروری ,
B057-12435-C

 , جابجایی , بار , مواد , بالابر ,
B057-12438-A

 , جابجایی , بار , مواد , بالابر ,
B057-12438-C

 , ایمنی , محافظ ,
B057-12441-A

 , ایمنی , محافظ ,
B057-12441-C

 , بپوشید ,
B057-12442-A

 , بپوشید ,
B057-12442-C

 , پوشاننده , سر ,
B057-12443-A

 , پوشاننده , سر ,
B057-12443-C

 , کالا , مناسب , بچینید ,
B057-12444-A

 , کالا , مناسب , بچینید ,
B057-12444-C

 , لیفتراک , کنید ,
B057-12445-A

 , لیفتراک , کنید ,
B057-12445-C

anti , wash , clean , شستشوی , آنتی باکتری , بهداشت ,
B057-12449-A

anti , wash , clean , شستشوی , آنتی باکتری , بهداشت ,
B057-12449-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B057-12450-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B057-12450-C

 , ضروری , ایمن ,
B057-12459-A

 , ضروری , ایمن ,
B057-12459-C

 , امن , ضروری ,
B057-12460-A

 , امن , ضروری ,
B057-12460-C

 , فیلتر دار , ضروری ,
B057-12461-A

 , فیلتر دار , ضروری ,
B057-12461-C

 , طلق , ضروری ,
B057-12462-A

 , طلق , ضروری ,
B057-12462-C

 , محافظ , دستگاه ,
B057-12465-A

 , محافظ , دستگاه ,
B057-12465-C