تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y048-10293-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
R040-11517-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق , الکتریکی ,
W012-10314-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y069-10575-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
W028-10100-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W011-10230-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N071-10031-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R029-11810-A

x , چیدن , چیدمان ,
B030-10343-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B011-10011-C

 , بارمعلق ,
R027-11035-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
W033-10156-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W010-10031-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R078-10166-B

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W032-10249-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y056-10033-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y015-10584-C

 , نایستید ,
W032-12244-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N061-10240-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R028-10084-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R050-10206-B

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
W015-09984-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B056-12300-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
W011-10370-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y013-10608-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
N071-10049-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y028-10022-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y049-10201-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W010-12300-A

 , کانوایر , دوار ,
N063-12302-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B036-12262-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B040-11325-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N017-10411-C

Danger , خطر , اخطار ,
R045-50001-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y029-10201-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R029-10025-C

Running , دویدن ,
Y036-10073-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y086-10025-A

Danger , خطر , اخطار ,
R045-50001-B

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W009-10254-C