تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , هشدار , وزش , طوفان ,
Y017-11296-C

 , هشدار , خاک , دود , خطر ,
N044-11052-C

Disabled , Ramp , رمپ , ویلچر , تردد , صندلی چرخدار , سمت ,
G088-10782-C

Low , Head , Room , ارتفاع , کم , پایین , خطر ,
W010-10568-A

Safety , Boots , Shoes , Foot , بوت , پوتین , کفش ,
B020-10645-C

 , سیگار , کشیدن , توالت ,
N013-10960-C

 , نگهبانی , سکوریتی , بازرسی ,
X270-11513-C

ergonomic , ergonomy , به روش صحیح , کمر , ارگونومی ,
B066-10256-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B003-12276-C

 , موج , آب , سنگین ,
R022-11075-C

 , شدن , هشدار , منفجر , آتش گیر ,
W004-10934-C

 , هشدار , وزش , طوفان ,
Y003-11296-C

walk , نردبان , کالا , بسته بندی , برای ,
N011-11673-C

don’t , tube , devices , فلکه , اهرم , ممنوع ,
R002-11702-C

 , تجهیزات ایمنی , امن ,
B042-10832-C

cut , hand , finger , body , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y053-11811-C

 , گاز , سمی , خطر ,
N027-11049-C

supply , commodity , ارائه , کالا ,
X292-12068-C

surface , ground , don’t , زباله , آشغال , نریزید , ممنوع ,
N039-11661-C

Flammable , Material , fire , ignition , شعله , ماده , مشتعل ,
R038-09989-B

 , آتش گیر , شعله ,
Y030-12476-C

Admittance , P.P.E , Safety , تجیزات , امن , غیرمجاز ,
Y092-10239-C

 , شستشوی , ماده , خوراکی ,
W028-10836-C

 , له شدگی , انگشت ,
R010-12472-A

 , کافی , نسکافه , گرم , خطر ,
R037-11306-C

 , فاصله , بگیرید ,
B058-10926-C

Break , محکم , قوی , ترازو , نگیرید ,
N038-10559-C

 , هشدار , خاک , دود , خطر ,
Y027-11052-C

 , ترکیب شیمیایی ,
R100-11457-A

 , برق , الکتریسیته , قدرت , خطر ,
Y068-11011-C

 , زباله , آشغال ,
G032-10111-C

traffic , train , passing , commodity , قطار , مترو , حامل , بار ,
W009-11863-A

Cellphone , Working , Mobile , Phone , تلفن , همراه , زمان ,
R027-10721-C

broken , equipment , don’t , خراب , تجهیزات , ممنوع ,
N039-11750-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , فشار قوی ,
N071-10300-C

 , هرز , سموم , سمپاشی , خطر ,
W027-11115-C

pay , mony , card , گرفتن , دادن ,
X165-12087-C

 , بازرسی , بازبینی , دوشاخه برق , جداکنید ,
W034-11199-C

Inside , بهداشت , رعایت کنید , نظافت , پوتین , چکمه , بوت ,
W005-11552-C

 , هشدار , اشیاء , سر ,
W004-11378-C