تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N011-10281-C

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B055-10236-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y019-09982-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N053-10325-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R030-10728-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y019-09989-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
W031-10250-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
W028-10019-A

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R015-10093-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N048-10201-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y040-10062-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R053-10022-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y071-10454-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y070-12283-A

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
W016-10127-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W012-10206-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N018-10037-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y019-10042-C

x , ماده ,
Y005-10351-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N070-10071-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R029-10298-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y018-10100-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G069-10250-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N052-10019-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B036-10006-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y071-10359-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W032-10327-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R013-11811-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10294-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R028-10168-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W027-10226-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
W010-10149-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W019-11899-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
W008-10205-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R030-10014-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y035-10252-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y027-10215-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N053-10261-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N045-50017-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
W027-10048-C