تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
W028-10053-A

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
R019-10050-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
N049-10220-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B040-10007-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N061-10293-A

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W015-10034-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R034-10086-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
R069-10056-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y048-10211-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N063-10079-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R056-10357-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N055-10299-A

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B016-12296-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
R018-09982-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W019-10291-A

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
R015-10075-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
W027-10065-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W016-10057-C

x , ماده ,
W032-10351-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
W016-12283-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R056-10370-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R048-10225-B

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B001-50069-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R018-10297-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W027-10359-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y076-10206-C

راهنمایی , رانندگی , حق تقدم ,
P003-60006-C

 , نکشید , کشیدن ,
R016-12280-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y029-10240-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B050-10058-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y063-10012-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y071-10728-C

 , کپسول , فشرده ,
R005-12279-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N013-10020-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R053-10358-B

 , نایستید ,
Y017-12244-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y005-10014-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N005-10219-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
W011-12299-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W008-10237-C