تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W015-10008-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N050-10125-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y019-10263-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B070-10027-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N061-10079-C

راهنمایی , رانندگی , عبور , حیوان , حیوانات , اهلی , محلی , احشام ,
P003-60132-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R052-10272-B

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R049-10001-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B036-10626-A

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B061-10258-A

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B011-10735-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W031-10584-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W028-10208-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W010-10596-A

x , فن , هود , هواکش ,
B053-10338-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y043-50020-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y013-10022-C

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
W010-10268-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
W032-10045-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
R027-10039-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B030-12276-C

 , درگیری , آستین ,
N027-12282-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B013-12286-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R015-10156-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W028-10008-C

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت , حداقل ,
P004-60087-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
W027-11810-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
N011-10264-C

Notice , توجه ,
B043-50005-A

x , ماده , مواد , اسید ,
Y069-10349-C

Death  , مرگ ,
Y035-10077-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y013-10239-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N045-50080-A

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W031-10165-A

 , پیل ,
R027-12268-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
W016-10065-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y015-10026-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
W016-10119-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
R076-10217-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R078-10030-C