تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N049-10301-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y036-10278-A

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y040-10090-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R053-10025-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B053-10007-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
Y005-10729-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N063-10083-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
R069-12263-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
N053-10238-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G058-10484-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W027-10086-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y075-10075-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y061-12267-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B028-12292-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W019-10596-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R027-10202-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y016-10205-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W010-10234-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R005-10071-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
W028-10227-C

Death  , مرگ ,
Y013-10076-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G017-09992-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N052-10026-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y013-10298-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N063-10086-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W032-09986-C

x , ماده , مواد , اسید ,
R018-10349-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B018-10008-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
W011-10001-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W019-10015-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
R069-11899-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y077-10211-C

 , عبور , تردد ,
B063-12277-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N014-10037-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R073-10575-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y018-11699-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N050-10014-A

Danger , خطر , اخطار ,
N073-10035-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R014-10211-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
W027-10240-C