تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hat , cap , safety , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B001-50303-C

goggles , safety , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B001-50304-C

cap , hat , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B001-50305-C

glasses , safety , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B001-50306-C

turn on , سرویس , تعمیر , روشن کردن , ماشین آلات ,
B001-50307-C

push , pull , طرف , سو , دریچه ,
B001-50308-C

 , محل , تفریح , ورزش , تخته شنا ,
B001-50318-C

Lift Jacket , ژاکت , محافظ , بپوشید ,
B001-50325-C

Eye , Hand , Respiratory , Ear , Protection , تجهیزات ایمنی , مکان ,
B001-50331-C

Disabled , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
B001-50335-C

 , امن , 2000 , کیلو گرم , بار ,
B001-50336-C

 , ایرماف , پوتین , بوت , امن , استاندارد ,
B001-50338-C

 , شب نما , بوت , پوتین , امن , استاندارد ,
B001-50339-C

 , شیلد , امن , تجهیرات , وسایل , محافظ چشم , دست ,
B001-50340-C

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B001-50341-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
B001-50343-C

 , هارنس , امن , محافظ ,
B001-50346-C

 , تجهیزات ایمنی , مناسب , سر ,
B001-50351-C

 , هوا ,
B001-50352-C

 , نشیمنگاه , محافظ , امن , آسانسور ,
B001-50353-C

equipment , machine , محافظ , شیلد , امن , ماشین آلات ,
B001-50354-C

 , لوله , محافظ , دار ,
B001-50355-C

gain , level , بیشترین , حد , قابل قبول , حجم صدا ,
B001-50357-C

 , بالابر , اختصاصی , جا به جایی , وسایل ,
B001-50368-C

First , In , First , Out , فایفو , لایفو , ابتدا , کالا , قبل ,
B001-50371-C

Wind , Surfing , بادبان ,
B001-50374-C

Upside , سمت , نگهدارید , بگذارید ,
B001-50377-C

 , دست , سر , صورت , استفاده از , نمایید ,
B001-50380-C

 , پانصد , بار , مجاز ,
B001-50386-C

 , بار , مجاز , پنج , 5000 , کیلو گرم ,
B001-50387-C

 , طناب , نگهدارنده ,
B001-50389-C

 , راه اندازی , طرف , هل دهید ,
B001-50397-C

 , بپوشید , محافظ ,
B001-50403-C

 , لیفتراک , پایین ترین , کمینه ,
B001-50404-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B001-50405-C

 , بپوشید ,
B001-50407-C

 , لدر ,
B001-50409-C

 , کودکان , بچه , بینایی , مراقبت ,
B001-50411-C

 , اهرم , ول شدن , شناور , اضطراری ,
B001-50417-C

materials , Fan , Ventilator , Exhaust fan , هود , هواکش , دایم , دائم ,
B001-50423-C