تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B056-12295-A

Hospital , بیمارستان ,
G029-10063-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
W032-10032-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G069-10018-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W016-10414-A

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G056-10275-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N053-10324-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W026-50032-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W009-12276-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R005-10405-C

 , نایستید ,
W015-12258-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N027-09985-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y029-11289-C

 , چرخشی , گردشی ,
N063-11870-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y063-10221-A

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B011-12296-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B071-10061-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
R055-10317-B

 , دستگاه را روشن نکنید ,
R019-11699-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y076-10090-C

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B013-10236-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N055-10217-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W032-12256-A

 , کپسول , فشرده ,
Y035-12279-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y061-10041-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R076-10698-B

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B036-12298-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W032-10327-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y048-10414-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
N056-12301-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R049-10216-B

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
W027-10207-A

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
R028-10082-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y013-10298-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
W011-11810-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R052-10316-B

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
W035-10203-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R076-10014-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B029-12255-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y053-10296-C