تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y019-10010-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W019-10316-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
W008-10405-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W016-10230-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
W028-10260-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N055-10252-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B045-50031-C

x , فن , هود , هواکش ,
B075-10337-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B063-10290-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y071-10224-C

Running , دویدن ,
W035-10073-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W031-12259-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y005-10219-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N061-10252-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y019-10031-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R076-10288-B

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R063-10584-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y063-10242-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N011-10313-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N019-12283-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R049-10218-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
N017-10056-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y017-09986-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y049-09984-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W009-10327-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y015-10298-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N017-10207-C

 , دست , گیرافتادن ,
W012-11289-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R061-09989-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y061-11810-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y050-10344-C

 , کانوایر , دوار ,
N011-12302-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R018-10019-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y027-10091-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y048-10224-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
W011-12262-C

 , بارمعلق ,
Y018-12251-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R061-10010-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W010-12294-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
W015-10088-C