تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
Y055-10217-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
W028-10309-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
R028-10319-C

 , چرخشی , گردشی ,
N029-11870-A

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
W028-10233-C

 , راه پله , نردبان ,
W019-12278-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R015-10166-C

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک ,
P004-60064-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B028-10340-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y077-10003-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W009-09992-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N019-10205-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W011-10068-A

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G018-10052-C

Hospital , بیمارستان ,
W031-10063-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N053-10348-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W012-10120-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N048-10346-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R055-10288-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y052-09989-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y015-09986-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
W009-10089-C

 , کپسول , فشرده ,
Y063-12279-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R027-10019-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y040-10113-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N005-10204-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
N036-10278-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y048-10121-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
W011-10009-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
W009-10202-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W008-10071-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B071-10060-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R005-10019-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R078-10014-B

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y013-10045-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y052-09983-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N043-50041-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N049-10310-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R056-10313-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R011-10213-C