تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y001-50011-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R016-12285-C

 , چرخشی , گردشی ,
W035-11870-A

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y040-10270-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
W015-11325-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G052-10484-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R056-10276-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W031-10230-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-10054-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y056-10584-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N069-10074-C

 , بارمعلق ,
Y019-12252-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R075-10358-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N030-09985-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R049-10207-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N011-10294-C

 , بارمعلق ,
Y070-11035-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y085-50050-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N018-10034-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B048-12294-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y015-12266-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
W010-10265-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R053-10015-C

 , نایستید ,
W031-12273-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W032-10358-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R061-10004-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R027-10004-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R030-10239-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W016-10254-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N001-50011-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R078-10120-B

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R030-09983-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B018-10228-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B035-10017-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R019-10305-A

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10098-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N030-10210-C

 , راه پله , نردبان ,
R036-12278-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
W031-10123-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B056-10058-A