تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B075-10002-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B035-10331-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R029-10062-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B011-11325-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
W019-10405-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R055-10014-B

x , چیدن , چیدمان ,
B016-10343-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
W027-10239-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W019-10238-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N075-10218-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N056-09988-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y013-11899-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
N013-10038-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y005-10411-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
R005-09994-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N013-10698-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B040-10065-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R052-10728-B

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
W011-10224-A

Death  , مرگ ,
W008-10077-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B011-10011-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R013-10370-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R069-11810-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W012-10213-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W031-12260-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y027-12263-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y018-10584-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B016-10265-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y049-11899-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R017-10358-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R018-10202-C

Entry , تردد , عبور ,
N018-10447-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y049-10020-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W010-10275-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
W032-10072-C

x , چیدن , چیدمان ,
B063-10343-A

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y048-09982-C

Lift , سنگین , کمر ,
W016-10326-C

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
Y053-10285-C

x , ماده ,
Y075-10351-C