تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

security , انتظامات ,
X201-12107-C

Unauthorized , Entry , Prohibited , Enter , غیرمجاز , وارد , تردد , عبور ,
W012-10670-C

 , زمان , حریق , خطر ,
N011-10899-C

 , لوازم , الکتریکی ,
Y056-12464-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطار , افتادن ,
N029-10202-C

 , پوشاننده , سر ,
W035-12443-C

Falling , Height , بلندی , بالا , افتادن , هشدار ,
R058-10693-C

lift , authorize , بیشترین , سنگینی , قابل قبول , آسانسور , ممنوع ,
W030-11621-C

 , محدوده , محل , محدوده ,
X330-12205-C

safety , واحد ایمنی , دما , داغ , هماهنگی ,
B013-11496-A

 , محل , تفریح , ورزش , قایق سواری , خطر ,
Y098-11078-A

 , یخ زده , گاز مایع , عنصر , خطر ,
N044-11412-C

 , هشدار , گرم , جوش , سوختگی ,
N041-11298-C

Repair , نکنید , انجام هرگونه ,
W006-12434-C

don’t , sandal , lab , بوت , چکمه , پوتین , لابراتور ,
N002-12057-C

Falling , Hazard , Trap , Door , هشدار , افتادن , سوراخ , چاه , چاله ,
R005-10743-A

safety , wear , put on , لباس مخصوص , بپوشید , آنتی اسید , مقاوم در برابر ,
B024-11582-A

 , الزامی , پوشیدن , محافظ ,
B068-10906-C

Harmful , Chemical , سمی , مضر , زیان , خطر ,
N031-10566-C

 , ترکیبات شیمیایی , خطر ,
N009-11424-A

panel , notice , information , اطلاع رسانی ,
X225-12106-C

Risk , Crossing , تردد , هشدار ,
Y013-10687-A

Camera , تحت شبکه , cctv , ضبط , محل ,
Y068-10579-C

food , cigarette , forbiden , prohibited , خوراکی , نوشیدنی , استعمال , دخانیات ,
Y098-11737-C

 , موبایل , زمان , پشت فرمان , ممنوع ,
N014-10977-C

prohibited , water , نظافت , ماشین , کارواش ,
N044-11769-C

 , عنصر شیمیایی , هم بستک , هم جوش ,
Y044-11455-A

 , فومینگ , دودزا , خطر ,
Y039-11054-A

 , آویزان , هشدار , جا به جایی , جرثقیل ,
W024-11281-C

risk , ray , O3 , ozone , فرابنفش , تابش تششع ,
R055-11846-C

Chemical , Storage , نگهداری ,
Y021-10260-A

Hand , Sleeve , لباس , هشدار , درگیری ,
N021-10567-A

Asbestos , Removal , گاز , پنبه کوهی , سمی , غبار , خطر ,
N034-10756-C

 , آزمایشگاه ,
X081-12221-C

 , چال , بعداز , بپوشانید ,
B019-12323-C

machine , ماشین , شستشوی ,
X259-12140-C

 , گاز , غیر سمی , خطر ,
W034-11048-C

 , تسمه , نوار نقاله , تردد ,
Y048-12477-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N019-10569-C

 , زمان , حریق , خطر ,
N010-10899-A