تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W031-10093-A

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
N014-10344-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G034-09993-C

 , پیچ ,
Y027-12274-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R029-10220-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W031-10305-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
W012-11325-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y036-10411-A

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y053-10263-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y047-50073-A

Running , دویدن ,
N063-10073-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N069-10357-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y049-10280-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y017-10119-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B069-12294-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N005-10120-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
W028-10100-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N055-10025-A

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y076-10344-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
R075-12263-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y014-10035-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B055-10002-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y063-10411-C

x , جرثقیل ,
W035-10335-A

x , چیدن , چیدمان ,
B018-10343-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
W008-10060-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N061-10022-A

راهنمایی , رانندگی , حاشیه , جهت نما , مسیر نما , راست , تکی ,
P002-60227-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R036-10280-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R013-09985-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y071-10414-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y029-10324-C

 , دستگیره , پله ,
W032-12254-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y071-10019-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
R052-10322-B

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y014-10047-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R069-10218-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
W024-10122-C

 , کپسول , فشرده ,
W019-12279-C

Stop , خاموش ,
G026-12246-C