تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N056-12283-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W032-10241-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y034-10302-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N069-10280-A

 , کپسول , فشرده ,
N048-12279-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W010-12256-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W001-50085-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N055-10728-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y036-10084-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R063-09989-A

 , پرمیت , مجوز ,
Y075-12281-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B029-10006-C

 , نایستید ,
N027-12244-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B016-10333-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W008-10125-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
W019-10228-A

 , راه پله , نردبان ,
Y056-12278-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B056-11646-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W035-09990-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W031-10295-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W009-10213-A

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W011-10292-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N049-10296-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
W009-10440-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W019-10030-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y053-10225-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y075-10046-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W035-10014-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B030-10228-C

 , نایستید ,
R075-12244-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R078-11811-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G005-10484-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y048-10211-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N070-10206-A

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
Y084-10048-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
W028-10491-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y053-10021-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N048-10121-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B019-12296-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R076-10301-C