تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Dry , خنک , بدون رطوبت , نم , نگه ,
B001-50424-C

earmuff , گوشی ایمنی , عایق صدا ,
B001-50426-C

 , اسپری ,
B001-50465-C

 , مرتب ,
B001-50466-C

 , رها سازی ,
B001-50467-C

 , رها سازی ,
B001-50468-C

 , رها سازی ,
B001-50469-C

 , رها سازی ,
B001-50470-C

 , امن , رهاسازی ,
B001-50471-C

 , نکته های ,
B001-50472-C

 , سریعاً , فاصله بگیرید ,
B001-50473-C

 , محافظ ,
B001-50474-C

 , رعایت ,
B001-50475-C

 , طرف , خارج ,
B001-50476-C

 , طرف , خارج ,
B001-50477-C

clean , area , necessary , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B002-09987-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش ,
B002-09990-C

Crossing , Staff , Gate , inlet , License ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
B002-09992-C

Crossing , Staff , Gate , inlet , License ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
B002-09993-C

 , دورریختنی , اضافی , ماده , جای ,
B002-09995-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کارگاه , ایمنی سر ,
B002-10002-C

Safety Helmet , Head Protection , hat , cap , سر , محافظ ,
B002-10005-C

Footwear , shoes , Boot , necessary , safety , بوت , پوتین , ایمنی پا ,
B002-10007-C

Safety Helmet , Head Protection , hat , cap , ایمنی سر ,
B002-10008-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شبرنگ ,
B002-10011-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B002-10017-C

Footwear , shoes , Boot , ایمنی پا ,
B002-10027-C

Safety Helmet , Head Protection , ایمنی سر ,
B002-10028-C

Protective , Clothing , لباسکار , محافظ ,
B002-10029-C

Wash , Hands , دست , بشویید , شستشو , شستن ,
B002-10057-C

Welding , Mask , محافظ چشم , قوس الکتریکی ,
B002-10058-C

Store , Correctly , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش ,
B002-10059-C

Head , Hair , سر , مو ,
B002-10060-C

Locked , Shut , Door , بستن , بسته ,
B002-10061-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , ظرف مخصوص ,
B002-10065-C

 , تجهیزات , امن , کار , ایرماف , پا ,
B002-10115-C

 , تجهیزات , امن , کار , شب نما , پا ,
B002-10116-C

 , تجهیزات , امن , کار , شیلد , چشم , صورت ,
B002-10117-C

 , تجهیزات , امن , کار , الکتریکال , سر , پا ,
B002-10118-C

Permit , اجازه , فعالیت , مجاز ,
B002-10123-C