تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

equipment , place , area , تنظیف , وسایل , تجهیزات , بهداشتی ,
X108-12122-C

 , ماده منفجره , بدون اجازه , متفرقه , فاصله بگیرید , ممنوع ,
R061-11390-C

 , توجه , درگیری , عضو , تجهیزات ,
N067-12321-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , برق , قطع , هنگام ,
B021-10266-A

danger , piece , plot , تصادف , وسایل , قطعه , پر سرعت ,
Y028-11873-C

lampshade , dress , شب , تاریکی , نوار نورتاب , شب نما , بپوشید ,
W010-11591-C

 , حین , سمپاشی , خطر ,
N063-11118-C

 , ترکیبات شیمیایی , So2F2 ,
N018-11429-A

Accessible , Fire , Exit , ناتوان , جسمی , بیرون , معلول ,
W021-10689-A

 , هشدار , افتادن , پایین , تانکر ,
R052-11495-C

 , ترکیبات شیمیایی , So2 ,
Y100-11430-C

gas , poisoning , Hydrogen sulfide , هیدروژن سولفید , گاز سمی ,
W004-12304-C

department , software , شبکه , داخلی ,
X058-12084-C

danger , cold , سرد , احتیاط , سرما ,
N039-10388-A

 , عکسبرداری ,
X302-12235-C

 , داخل کنید ,
W018-11109-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
N010-10584-A

 , عنصر شیمیایی , هم بستک , هم جوش ,
R008-11453-C

Speed , 70 , ممنوع , بیشتر از , بر ساعت ,
Y090-10045-C

 , تست , چشم ,
X074-12236-C

 , نظافت , رعایت , زباله ,
B030-11326-C

 , تعمیرکار ,
X292-12409-C

 , دی اکسید کربن , خفگی ,
N013-12546-A

 , آلارم , سریعاً , بسرعت , ترک کنید ,
Y032-12381-C

don’t , pain , wounds , جراحت , آسیب دیده , ممنوع ,
W017-11745-C

 , قیمتی , باارزش , گران , خطر ,
Y057-11928-C

 , وسایل , تجهیزات , کاتر , چاقو , تیغ , خطر ,
N100-11187-A

hole , ground , place , area , اتصال به زمین ,
G009-12451-A

 , ماده , شیمیایی , خطر ,
R066-11040-C

 , هشدار , جنرال , ریسک ,
Y012-11286-C

 , کنید , خالی کردن , وسیله نقلیه , ماشین ,
B008-12370-C

 , دود , سمی , ضرر , غبار , خطر ,
N039-11046-A

Naked , Light , شعله , جرقه , ممنوع ,
Y043-50087-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R061-10414-C

 , تجهیزات , امن , کار , شب نما , پا ,
B068-10116-A

Flammable , Material , ماده , شعله , آتش ,
R058-10221-C

 , سر ,
X085-12226-C

 , مکان , محل , نشود , ایمنی ,
N063-10993-C

 , محدوده , تحت نظر , خاموش کننده , فوم , آتشنشانی ,
W009-11310-A

ray , waves , lighting , U , uranium , پرتو , امن , غیر سمی ,
R056-11839-A