تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W019-10161-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
W010-10032-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R029-10324-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
W016-10204-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W032-10071-A

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B034-10626-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B070-10053-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R061-10119-A

 , چرخشی , گردشی ,
R061-11870-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N011-10091-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y019-10216-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N011-10113-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
R052-09991-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W027-10028-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y082-50087-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y069-10358-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y019-10297-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N056-10300-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y056-10352-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R047-50013-B

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R035-10161-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
R011-10241-C

راهنمایی , رانندگی , ایست ,
P001-60003-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B069-10130-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y050-10222-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B027-10233-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W010-10074-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R061-10085-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B063-10008-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N011-10296-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y048-10041-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B027-12255-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N019-10298-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B029-12298-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y049-10039-C

 , پیل ,
N034-12268-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y052-10014-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N018-10210-A

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G035-10052-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N056-10575-C