تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Gloves , دست , محافظ ,
B002-10127-C

Sound , Noise , Ear , Muff , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف ,
B002-10128-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , محافظ , چشم ,
B002-10129-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B002-10130-C

 , دست , سر , صورت , استفاده از , نمایید ,
B002-10136-C

elevator , بالابر , مجاز ,
B002-10190-C

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B002-10194-C

 , وسایل , تجهیزات , امن , مناسب ,
B002-10195-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده از , سر , محافظ ,
B002-10208-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B002-10226-C

Helmet , سر , محافظ ,
B002-10227-C

Mask , فیلتر , خاک ,
B002-10228-C

Shield , Face , شیلد , محافظ ,
B002-10229-C

Respirator , تنفس , تنفسی ,
B002-10230-C

Safety , Equipment , لوازم , تجهیزات ,
B002-10231-C

Footwear , Foot , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B002-10233-C

Clothing , Cloth , محافظ , روپوش ,
B002-10234-C

Lift , Correctly , بسته , کالا , بلند کنید , به درستی ,
B002-10235-C

Lab Coats , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B002-10237-C

 , آتش سوزی , زلزله , حریق ,
B002-10246-C

Safety , شعار ,
B002-10249-C

Health , Mask , Hair , Protection , صورت , فیلتر , نمایید , یکبارمصرف ,
B002-10253-C

ergonomic , ergonomy , به روش صحیح , کمر , ارگونومی ,
B002-10256-C

Risky , Activities , Valid , Permit , جواز , مجوز , ریسک , خطر ,
B002-10258-C

Keep , Clean , Tidy , Up , منظم , بهداشت , پاکیزه ,
B002-10265-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , برق , قطع , هنگام ,
B002-10266-C

Stack , Goods , Pallet , محصول , چوب , انبار ,
B002-10267-C

Electric , Insulation , Shoes , پوتین , چکمه , الکتریکال , ضدولتاژ ,
B002-10268-C

Electric , Insulation , Gloves , الکتریکال , ضدولتاژ ,
B002-10269-C

Use , PPE , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B002-10277-C

Report , Accident , Immediately , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B002-10279-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون , فرمایید , کنید , پروژه ,
B002-10282-C

Approved , PPE , Site , لوازم , فردی ,
B002-10284-C

Face , Shield , نقاب , طلق ,
B002-10286-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B002-10289-C

Eye Protection , glasses , محافظ , چشم ,
B002-10290-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B002-10291-C

ear plug , earmuff , sound , ایرماف , ایرپلاگ , محافظ ,
B002-10292-C

Electrocution , Electricity , برقی , لوازم , خراب , اطلاع ,
B002-10295-C

Electrocution , Electricity , الکتریسیته , الکتریکال , ضد ولتاژ ,
B002-10303-C