تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B005-10334-C

x , جرثقیل ,
B005-10335-A

x , جرثقیل ,
B005-10335-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B005-10336-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B005-10336-C

x , فن , هود , هواکش ,
B005-10337-A

x , فن , هود , هواکش ,
B005-10337-C

x , فن , هود , هواکش ,
B005-10338-A

x , فن , هود , هواکش ,
B005-10338-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B005-10339-A

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B005-10339-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B005-10340-A

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B005-10340-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B005-10342-A

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B005-10342-C

x , چیدن , چیدمان ,
B005-10343-A

x , چیدن , چیدمان ,
B005-10343-C

x , چیدن , چیدمان ,
B005-10347-A

x , چیدن , چیدمان ,
B005-10347-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B005-10428-A

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B005-10428-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B005-10626-A

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B005-10626-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B005-10735-A

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B005-10735-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B005-11325-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B005-11325-C

 ,  , موارد , مسایل ,
B005-11589-A

 ,  , موارد , مسایل ,
B005-11589-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B005-11646-A

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B005-11646-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B005-12245-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B005-12245-C

 , بالابر , سرویس ,
B005-12249-C

 , بالابر , سرویس ,
B005-12249-A

 , دستگیره , پله ,
B005-12254-A

 , دستگیره , پله ,
B005-12254-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B005-12255-A

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B005-12255-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B005-12256-A