تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , خطر , LPG , آتش گیر , خیلی ,
Y053-10932-A

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B036-12264-C

 , الکتریسیته ,
X033-12407-C

 , آشغال , داخل , بین , ریختن ,
B010-11320-C

pipe , فلکه , پایان , تایم کاری ,
B020-11593-C

 , اسید , ایمن , مراقب ,
Y019-12312-C

 , خاموش کننده , دستگاه , آتش , مکان ,
Y007-12383-C

simple phone , forbidden , picture , موبایل , اسمارت فون , گوشی ساده ,
R027-11728-C

don’t , allow , people , permission , بدون مجوز , بازسازی , بررسی , ممنوع ,
R018-11749-C

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , کامیون ,
P004-60013-C

Hand , Crushing , Brake , Tool , لهیدگی , شکستن , وسایل , ماده ,
Y069-10609-A

 , گرم , سوختن , دما , خطر ,
N053-11020-C

Danger , هشدار , اخطار ,
R031-10035-C

Speed , 10 , ممنوع , بیشتر از , بر ساعت ,
N048-10102-C

department , software , شبکه , داخلی ,
X142-12084-C

 , لامپ , روشنایی , ماشین ,
W017-11346-C

 , کنید , خالی کردن , وسیله نقلیه , ماشین ,
W022-12370-A

Repair , نکنید , انجام هرگونه ,
R069-12434-C

Access , Site , Traffic , کارگاه , عبور , رفت و آمد , ممنوع ,
Y057-10775-C

 , محل , مکان , تیم , محافظ , بازرسی ,
Y024-11003-C

 , اشعه , رادیواکتیو , ایکس ,
Y022-12545-C

Underground , Services , Check , Dig , حفاری , حفر , تاسیسات , زیرزمینی , بررسی ,
Y049-10738-C

 , نگهداری , آفت ,
N039-11120-C

Spill , Kit , جعبه , شامل , نظافت ,
X116-10829-C

 , اشعه های , سرطان زا ,
W017-11204-A

poison , toxic ,  , جلوگیری , آفت , سمپاشی , مدیریت ,
W031-12079-A

have , armament , forbidden , حمل , اسلحه , سرد و گرم ,
N019-11731-C

Electrocution , Electricity , جعبه , الکتریسیته , مجاز ,
R062-10346-C

Radiation , یونیزه , بدون , ویو , موج ,
Y016-10419-C

 , بدون درب , چاله , چاه , عمق , خطر ,
R037-10895-C

 , یخچالی , سرد , سرما , هشدار , محدوده ,
Y033-11297-C

 , ترکیب شیمیایی , جامد ,
N055-11463-C

enter , inside , trailer , چک , شرایط , تریلر , کمپرسی , ماشین سنگین ,
B058-11654-C

 , اتصالات فلزی , خطر ,
R060-11287-C

store , محل ذخیره سازی ,
X283-12142-C

 , ماده , شیمیایی , خطر ,
R066-11040-A

Flammable , Gas , اشتعال , شعله , مشتعل ,
Y063-10121-A

 , دی اکسید کربن , خفگی ,
N027-12546-A

 ,  ,
X281-12494-C

ppe , وسایل , لوازم , ضروری ,
B055-10330-C