تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , نایستید ,
N070-12258-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
R013-10240-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y086-10074-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B013-10029-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R029-10264-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N056-10405-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
W008-10065-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y013-10074-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y029-10203-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R053-10014-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R052-10015-B

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
R011-10149-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y014-10328-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R035-10095-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B036-11646-C

Death  , مرگ ,
W012-10076-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B029-12300-A

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
W008-10227-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B056-12261-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W010-10058-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y027-10020-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B005-10057-A

 , چرخشی , گردشی ,
R018-11870-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y084-10240-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y056-10222-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N075-10120-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N005-10023-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W028-10091-A

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B030-12270-C

 , نایستید ,
Y029-12258-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y030-10044-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B011-10208-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y077-10352-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N052-10328-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R069-10070-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R077-12283-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R055-10171-B

 , دست , گیرافتادن ,
R029-11289-A

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
N069-10454-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
R027-10240-C