تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N055-10207-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
W010-10339-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y013-10069-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y061-10033-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N063-10071-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N073-10305-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R027-12266-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
W023-50074-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم , کف ,
W008-10321-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y017-10296-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y018-10220-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R071-10294-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G036-10068-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R035-10094-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
R005-10042-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N053-10210-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W033-10018-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y069-12263-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
W008-10236-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W031-10070-A

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y061-10046-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B075-12261-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B056-10269-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N005-10204-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B061-11646-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N043-50078-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y015-09981-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y070-10043-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y016-11899-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N047-50017-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R036-10301-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B075-12292-C

 , نایستید ,
Y040-12258-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R069-10010-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N055-10030-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R056-10313-C

 , درگیری , آستین ,
W012-12282-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y035-10026-C

 , پیل ,
N048-12268-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R055-10119-C