تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R048-10698-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y083-50047-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R027-09983-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y076-10056-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R014-10014-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y084-10240-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N053-10261-A

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
Y063-09982-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N034-10019-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R013-10200-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y011-10001-C

 , نایستید ,
Y048-12244-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
N029-10264-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y013-12260-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N017-10200-C

x , فن , هود , هواکش ,
B028-10338-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
W016-10315-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N050-09989-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N047-50057-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y014-10003-C

Stop , خاموش ,
G017-12246-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N063-10216-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W032-10079-C

 , کانوایر , دوار ,
W011-12302-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R035-10013-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y063-10221-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W012-10308-C

Climbing , Shelving , شلف ,
Y077-10311-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W016-10066-C

Climbing , Shelving , شلف ,
N014-10311-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N040-10125-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
N005-10584-A

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B040-12256-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W032-10222-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R078-10169-B

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
W009-10127-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R052-10698-B

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B049-10127-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
W026-50056-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y061-10352-C