تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W009-10071-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R055-10260-C

 , بارمعلق ,
R027-11035-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R017-10033-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N056-10100-A

Touch , دست نزنید , لمس ,
N014-10004-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B011-09987-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R029-12266-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y056-10728-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W010-10008-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
G048-10251-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
W011-10289-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R049-10203-B

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
R017-10012-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R070-10071-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y017-11810-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R030-11811-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
R049-10204-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
W028-10047-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B015-12294-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W008-09989-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W012-10025-A

x , ماده , مواد , اسید ,
Y029-10349-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W011-10020-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
W028-10220-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B029-10327-A

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R036-10159-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10359-C

Danger , خطر , اخطار ,
N017-10035-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W035-10020-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W032-10276-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N061-10025-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y048-11811-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B035-12299-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W027-12259-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y019-10022-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
B070-10123-C

x , ماده ,
N011-10351-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B015-10017-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
N019-10278-C