تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cylinders , سیلندر , ببندید , نگهداری ,
B002-10304-C

Electrocution , Electricity , الکتریسیته , الکتریکال , ضد ولتاژ ,
B002-10307-C

Eye Protection , glasses , چشم , دودی , قوس الکتریکی ,
B002-10308-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , تجهیزات , لوازم , استفاده از ,
B002-10323-C

Lift , ضرر , کمر , دونفر ,
B002-10326-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B002-10327-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علایم , علامت , هشدار ,
B002-10329-C

ppe , وسایل , لوازم , ضروری ,
B002-10330-C

drees , grap , chemic , لباسکار , اسید , مخصوص , مواد ,
B002-10331-C

necessary , using , glasses , ضروری , کحافظ , چشم ,
B002-10332-C

power , voltage , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B002-10333-C

Regular , Equipment , Discipline , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B002-10334-C

overhead , distance , بلندی , طول , نهایتا , دو ,
B002-10335-C

materials , Fan , Ventilator , Exhaust fan , ماده , فن , هواکش , مواد , تهویه ,
B002-10336-C

materials , Fan , Ventilator , Exhaust fan , هود , هواکش , دایم , دائم ,
B002-10337-C

materials , Fan , Ventilator , Exhaust fan , فن , هود , هواکش ,
B002-10338-C

trash , door , should be , آشغال , ظرف مخصوص ,
B002-10339-C

door , Cylinder , نکردن , ببندید ,
B002-10340-C

Lifting , Waist , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر , روش , به درستی ,
B002-10342-C

Layout , چیدن , چیدمان , به درستی ,
B002-10343-C

Layout , Shelf , چیدن , قفسه , صحیح ,
B002-10353-C

Layout , Shelf , وسایل , گوشی , عینک , لباس , کمربند ,
B002-10354-C

Lifting , Waist , شیوه , جابه جایی , بلندکردن , کمر ,
B002-10356-C

obligatory , کنید , واجب , باید , وسابل , ایمنی , محیط , تجهیزات ,
B002-10361-C

report , boss , management , عیوب , عیب های , نامناسب , مدیر , خبر ,
B002-10364-C

structure , inforamtion , اولیه , دستورالعمل , خاص , بخوانید , دیتا , ماده ,
B002-10365-C

lift , مکان , توقف , ایستگاه ,
B002-10369-C

Safety , Balance , ترازو , قوانین , امن ,
B002-10372-C

 Instruction , Manual  , به کار انداختن , برگه , ایمنی , بخوانید , اطلاعات دستگاه , دیتا , روشن کردن ,
B002-10375-C

Report , Accidents , Immediately , حادثه , اتفاق , سریع , اطلاع , زود ,
B002-10376-C

electrical , ماشین آلات , تمیزکردن , جدا , تجهیزات ,
B002-10378-C

drees , should be , put on , کار , سلامت , حتما , استفاده شود , لباس کار ,
B002-10382-C

protective , dress , anti , safety , آنتی , مخصوص , اسید ,
B002-10390-C

protective , anti fire , مقاوم در برابر , آتش ,
B002-10394-C

Hair , حفاظت , ایمنی , سر ,
B002-10426-C

Hairnets , Hair , پوشاندن , گیس , سر , محصور ,
B002-10427-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B002-10428-C

Use , Switch , Off , زمان , هنگام , بلا استفاده ,
B002-10429-C

Hand , شستن , ضدعفونی ,
B002-10430-C

Guard , Starting , گارد , استارت , استفاده کنید , محافظ ,
B002-10431-C