تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y049-10004-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R077-10120-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , Co2 , پرتابل ,
W032-10318-A

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N075-10263-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R056-10100-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W032-10068-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
W012-10200-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R055-10078-B

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R078-10260-B

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B061-10292-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B014-11325-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N056-10281-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W008-10163-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G028-09992-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y018-10569-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N019-10225-A

x , پارک , درب , پارکینک ,
W020-10055-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B005-10626-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W009-10015-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R013-10015-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W016-10275-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N061-10212-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R015-10271-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B013-10059-C

Caution , احتیاط ,
R056-10214-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W012-10121-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R070-10203-A

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
W032-10270-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R018-10207-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N063-12263-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W009-10161-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R070-10071-A

 , بارمعلق ,
W019-11035-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W010-11899-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
N029-10082-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W027-10022-C

x , تعمیرات , گریس ,
N011-10345-C

 , پرمیت , مجوز ,
N049-12281-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W033-10596-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B075-12256-C