تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y030-10056-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
R019-10039-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N029-10305-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y029-10211-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y069-10349-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
R005-10090-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N063-10200-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N013-10728-C

راهنمایی , رانندگی , خطر , سقوط , آب ,
P003-60115-C

 , کانوایر , دوار ,
R070-12302-A

Death  , مرگ ,
Y029-10077-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R048-11811-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R018-10263-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
Y019-11517-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y070-10312-C

 , بارمعلق ,
N011-12252-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W035-10290-A

راهنمایی , رانندگی , راه , جلوتر , خطر , جاده , 100 ,
P007-60263-C

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G034-10018-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N050-10041-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N056-10126-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B061-10258-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y027-10297-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R048-10280-C

 , دستگیره , پله ,
B035-12254-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
W009-10013-C

 , درگیری , آستین ,
N018-12282-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R070-10013-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R018-10206-C

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N043-50025-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B063-10011-C

x , تعمیرات , گریس ,
R040-10345-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W024-10358-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y053-10252-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
W031-10221-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R069-10010-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W016-10126-C

 , قطع برق ,
Y053-11698-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R076-09986-C

 , نایستید ,
W031-12244-C