تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N049-10120-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R050-10100-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y069-10264-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y017-10080-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W032-10237-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N011-10359-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B063-10253-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W028-10346-C

x , فن , هود , هواکش ,
W012-10338-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R071-10207-B

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N071-10072-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W035-10010-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R030-10328-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N018-10216-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R063-09985-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y030-10126-C

Climbing , Shelving , شلف ,
W008-10311-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y043-50008-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W032-10160-A

Caution , احتیاط ,
R070-10214-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
W012-10122-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y070-10001-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N055-10122-A

Fire , Alarm , حریق , آتش , شاسی , کلید , اعلام ,
R053-10257-B

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
W012-12270-C

 , فول فیس ,
W016-12269-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y011-10121-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N017-09985-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
W028-12297-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B016-10057-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W009-10071-A

 , بارمعلق ,
R071-12251-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N048-10370-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y056-10072-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W027-10074-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
W035-12284-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W008-10024-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B055-10235-C

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R055-10273-B

 , دست , گیرافتادن ,
R076-11289-C