تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hospital , بیمارستان ,
W009-10063-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B017-12271-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y052-10206-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R048-10072-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N055-09985-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W028-10302-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N073-10281-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N071-10370-A

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W033-10164-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N019-10074-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R053-10200-B

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
W032-10001-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y070-10370-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
W028-10056-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
R011-10090-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N061-12267-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B005-10059-A

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
N069-12266-A

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R050-10172-B

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
N017-10119-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
R069-10209-C

 , کانوایر , دوار ,
N053-12302-C

Death  , مرگ ,
R047-50059-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
N049-12301-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N029-10280-C

 , گرم ,
W031-12250-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B013-10029-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R075-10071-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y027-10440-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R017-10026-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N063-10072-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N029-10062-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W032-10058-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y018-11899-A

 , پیچ ,
R056-12274-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y027-12267-A

x , فن , هود , هواکش ,
B061-10337-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R034-10584-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y050-10240-C

راهنمایی , رانندگی , میدان ,
P003-60153-C