تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y027-10293-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R047-50028-B

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B052-10237-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N019-10100-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B056-10277-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R018-10280-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R073-10213-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R048-10020-B

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N005-10405-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R076-10305-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R077-10584-B

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
R075-10012-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
W019-10075-C

 , گرم ,
R035-12250-C

 , شعار , امن , تمیز ,
G071-12289-B

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N050-10022-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R077-10072-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y083-50056-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N018-10411-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B034-10267-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
N029-10048-C

 , پیل ,
Y063-12268-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N063-10280-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B017-10054-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G018-09993-A

 , نکشید , کشیدن ,
R036-12280-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B036-10291-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N030-10041-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
W009-10411-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B036-10327-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N029-10202-C

 , گارد , محافظ ,
Y052-12253-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R075-10084-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R078-10156-B

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B061-12256-C

x , چیدن , چیدمان ,
B070-10343-A

 , گارد , محافظ ,
N030-12253-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N075-10728-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y049-10062-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R078-10261-B