تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electric , Shock , برق گرفتگی , هشدار ,
R100-10574-A

cut , hand , finger , body , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R014-11811-A

Scaffolding , Incomplete , ناتمام , لوله , حفاظ , محافظ , خطر ,
Y033-10740-A

 , قیمتی , باارزش , گران , خطر ,
Y033-11928-A

 , روکش , لایه , کم ضخامت , هشدار ,
Y029-11076-C

 , مهمان ,
X337-12415-C

 , محیط , ناسالم , خطر ,
Y064-11058-C

 , یخچالی , سرد , سرما , هشدار , محدوده ,
N055-11297-C

Crossing , Staff , Gate , inlet , License ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
Y017-09994-C

 , منطقه , خطرناک ,
R066-12430-C

 , ترکیب شیمیایی , C6H5Cl ,
Y009-11448-A

Construction , Site , Out , ساخت و ساز , سایت , کارگاه , خطر ,
Y030-10744-C

 , سرد , یخ , خطر ,
Y067-10864-C

don’t , area , وسایل , وزن , سطوح , نگذارید , ممنوع ,
N010-11748-C

 , تانکر , کپسول , سیلندر , پر فشار , برگه دستورالعمل ,
B050-11409-C

 , یخ زده , گاز مایع , عنصر , خطر ,
W100-11412-C

 , ترکیب شیمیایی , C3H3N ,
Y070-11434-A

 , هشدار , وزش , طوفان ,
R033-11296-C

 , اشیاء ,
N038-12398-C

Crossing , Staff , Gate , inlet , License ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
B017-09993-C

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00159-I

 , طناب , اتصال محافظ , نگهدارنده ,
B028-11327-C

 , ترکیبات شیمیایی , FeCl3 ,
R056-11428-A

uranium , risk , ray , U , هشدار , سرطان زا , پرتو , اورانیوم ,
R005-11837-C

Cans , Tins , سبز , رنگ , ظرف , ظروف , یکبار مصرف , آهنی ,
X076-10522-C

PPE , Safety , Belt , Climbing , Helmet , تجهیزات ایمنی , بلندی , بالا , ضروری ,
B044-10694-C

Surfboarding , هشدار , ناحیه , امواج , خطر ,
R070-10545-A

don’t , پرمیت , جواز , اجازه , ممنوع ,
Y009-11517-C

Radiation , یونیزه , بدون , ویو , موج ,
N052-10419-A

anti chemical , ماده , مواد , شیمیایی ,
B041-11542-C

 , فوم , آتشنشانی , کپسول , خاموش کننده دستی , سیلندر ,
W007-11207-A

 , شدن , هشدار , منفجر , آتش گیر ,
W018-10934-A

 , دوخت و دوز ,
X323-12194-C

 , حادثه , انگشت ,
Y009-12505-A

 , عنصر شیمیایی , هم بستک , هم جوش ,
Y016-11454-C

Electric , Shock , برق گرفتگی , هشدار ,
W035-10574-C

 , اجازه , تردد , رد شدن ,
W017-11349-A

 , نگهبانی , سکوریتی , بازرسی ,
X261-11513-C

Nails , Wooden , Pallets , چوب , خطر , هشدار , پونز ,
R010-10613-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G086-12290-A